769
Λεξικό Διατροφής

Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

09 Οκτωβρίου 2015

Αποτελεί το πιο γνωστό σωματομετρικό δείκτη παχυσαρκίας. Ισούται με το βάρος του σώματος σε κιλά (kg) διαιρούμενο από το ύψος, σε μέτρα, στο τετράγωνο (m2). Βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα άτομα με ΔΜΣ μεταξύ 18,5 - 24,9 kg/m2 θεωρείται ότι έχουν φυσιολογικό βάρος. Τα άτομα που έχουν ΔΜΣ = 25 – 29,9 kg/m2 θεωρούνται υπέρβαρα, όσοι έχουν ΔΜΣ μεταξύ 30 – 39,9 kg/m2 θεωρούνται παχύσαρκοι, ενώ για ΔΜΣ μεγαλύτερο ή ίσο των 40 kg/m2 μιλάμε για νοσογόνο παχυσαρκία. Δείκτης Μάζας Σώματος μικρότερος από 18,5 kg/m2 χαρακτηρίζει την ελλιποβαρή κατηγορία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πώς ο δείκτης αυτός δεν λαμβάνει υπόψη του συγκεντρώσεις λιπώδους και μυϊκού ιστού παρόλο που ο όρος παχυσαρκία αφορά κυρίως την συσσώρευση λιπώδους ιστού. Έτσι λοιπόν ένας πολύ γυμνασμένος άνθρωπος (πχ αρσιβαρίστας) και ένα άτομο ίδιου βάρους αλλά αγύμναστο μπορεί να χαρακτηριστούν και οι δύο παχύσαρκοι, ενώ στην πραγματικότητα υπερσυσσώρευση λίπους υπάρχει μόνο στη δεύτερη περίπτωση.

  • Κυριακή Ποντικέρη Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

    Η Κυριακή Ποντικέρη είναι πτυχιούχος Διαιτολόγος – Διατροφολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του medNutrition. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

×

×