Νομικά θέματα

511128 Προβολές
9 λεπτά να διαβαστεί

nomika themata

 

Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά πριν τη περιήγηση σας στην ιστοθέση

Καλώς ήλθατε στο medNutrition!

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό μας τόπο συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια συμφωνία ανάμεσα στο medNutrition και εσάς. Είναι πιθανόν να αλλάξουμε αυτούς τους όρους από καιρού εις καιρόν. Πάντοτε όμως θα μπορείτε να βλέπετε τους τρέχοντες όρους επιλέγοντας ένα σύνδεσμο στη βάση κάθε σελίδας του δικτυακού μας τόπου.

Αυτή η ιστοθέση δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο medNutrition έχουν σχεδιαστεί καταλλήλως ώστε να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ασθενή/επισκέπτη του Δικτυακού χώρου και του θεράποντος Ιατρού του/της.

Αν είστε επαγγελματίας του χώρου της υγείας θα πρέπει να θυμάστε ότι ο σκοπός των πληροφοριών αυτών δεν είναι να χρησιμεύσουν ως υποκατάστατο του δικού σας κλινικού κριτηρίου ως λειτουργού στον χώρο της υγείας.

Αν είστε ένας χρήστης του medNutrition, δεν πρέπει να θεωρήσετε αυτή την πληροφόρηση ως επαγγελματική ιατρική γνώμη ή να τη χρησιμοποιήσετε για να αντικαταστήσετε τη σχέση σας με το γιατρό σας ή άλλον λειτουργό του χώρου της υγείας.

Οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή πληροφορία υγείας που παρέχεται και παρουσιάζεται στο medNutrition δίνεται μόνο από ιατρικά εκπαιδευμένους και ειδικά εξειδικευμένους επαγγελματίες εκτός αν ρητή δήλωση συνοδεύει αυτές τις ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες υγείας και αναφέρει ότι παρέχονται από μη ιατρικά εξειδικευμένο άτομο ή οργάνωση.

Για ερωτήματα σχετικά με ιατρικά-διατροφικά θέματα, περιλαμβανομένων των αποφάσεων για θεραπευτικές αγωγές, οι χρήστες πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον αρμόδιο επιστήμονα υγείας τους. Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη εκδοτική διαδικασία για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο medNutrition . Όμως δεν προσφέρουμε κάποια εγγύηση έγγραφη ή μη έγγραφη, άμεση ή έμμεση σχετικά με την πληροφόρηση η οποία παρέχεται από το δικτυακό μας τόπο. Συγκεκριμένα αποποιούμεθα κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, περιλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας για ορισμένους σκοπούς. Εναπόκειται σε εσάς να αξιολογήσετε τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα από τα εργαλεία που παρέχουμε. Αν είστε επαγγελματίας στο χώρο της υγείας, μπορείτε ασκώντας την επαγγελματική σας κρίση να αξιολογήσετε κάθε πληροφορία και σας προτρέπουμε να επιβεβαιώσετε την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο δικτυακό μας τόπο με άλλες πηγές πριν προτείνετε κάποια θεραπευτική αγωγή στηριζόμενοι σ' αυτό. Αν είστε απλός χρήστης, πρέπει να αξιολογήσετε την πληροφόρηση μαζί με το γιατρό σας ή άλλον αδειούχο επαγγελματία του χώρου της υγείας. Ορισμένες πληροφορίες στο δικτυακό μας τόπο πιθανόν να προέρχονται από εσάς ή από άλλους χρήστες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτή την πληροφόρηση. Είτε η πληροφόρηση έρχεται από εμάς είτε από σας, δεν είμαστε κατά νόμον υπεύθυνοι για βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό μας τόπο και οι οποίες επαναλαμβάνουμε ότι επ' ουδενί αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν την εργασία και τι συμβουλές και υποδείξεις του διατροφολόγου ή γιατρού σας ή άλλων κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών του τομέα της διατροφής- υγείας.

Πάντα μεριμνούμε με ιδιαίτερη φροντίδα να είμαστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί σχετικά με τους οργανισμούς με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιονδήποτε δικτυακό τόπο με τον οποίο είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι ή αυτούς στους οποίους θα οδηγηθείτε αφού χρησιμοποιήσετε ένα σύνδεσμο στο δικτυακό μας τόπο.

Επικοινωνία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές επικοινωνίας με το medNutrition που σας παρέχονται στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, για να μας στείλετε τα σχόλιά σας και την κριτική σας, αλλά αν είστε δυσαρεστημένοι από την απάντησή μας ή από τα περιεχόμενα στο medNutrition, η μόνη επανόρθωση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο.

Για ερωτήσεις στους όρους χρήσης, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση law@mednutrition.gr.


pneumatika dikaiwmata 

Πνευματικά δικαιώματα

Χρήση του περιεχομένου

Εμείς και οι συνεργάτες μας είμαστε ιδιοκτήτες των πληροφοριών που περιέχονται στο medNutrition. Στην πράξη όλο το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του medNutrition προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο, να κατεβάσετε άρθρα στο δικό σας υπολογιστή για να τα διαβάσετε αργότερα, ακόμη και να τυπώσετε έναν αριθμό σελίδων για προσωπική σας χρήση. Όμως δεν πρέπει να αφαιρέσετε από οποιοδήποτε αντίγραφο κάνετε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και ανεξάρτητα από την μέθοδο αποθήκευσης του, τις σημειώσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία που υπάρχει στο υλικό μας. Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων μας. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπετε να πωλήσετε ή με άλλον τρόπο διαθέσετε τις πληροφορίες μας, να τις ξαναγράψετε ή να τις τροποποιήσετε, να τις αναδιανείμετε, να τις θέσετε στον δικό σας δικτυακό τόπο ή να τις χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε αναφέρετε την πηγή προέλευσης (με follow link), τον αρθρογράφο και την επιστημονική του ιδιότητα.

Συνήθως δεν έχουμε αντίρρηση να έχετε έναν απλό σύνδεσμο στο δικό σας δικτυακό τόπο με το medNutrition. Πάντως πρέπει πρώτα να ζητήσετε την άδειά μας αν έχετε σκοπό να ενσωματώσετε το medNutrition ή να ενσωματώσετε τμήματά του μέσα σε έναν άλλο δικτυακό τόπο ή να ενσωματώσετε προϊόντα του με τρόπο που δεν είναι σαφής για τους χρήστες μας. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το medNutrition αν ο δικτυακό σας τόπος περιέχει παράνομο, άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή αν ο σύνδεσμος έχει με οποιοδήποτε τρόπο αρνητικό αντίκτυπο στην υπόληψή μας.

Όταν τοποθετείτε υλικό ή πληροφόρηση στο medNutrition που μπορεί να είναι διαθέσιμα δημοσίως, μας δίνετε την αμετάκλητη αδιάκοπη άδεια χρήσης αυτής της πληροφόρησης, χωρίς όμως ταυτόχρονα αυτό να συνιστά και υποχρέωση μας για προβολή αυτή της πληροφόρησης ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της. Στην περίπτωση που επιλέξουμε να προβάλουμε πληροφόρηση την οποία μας δίνετε, ο τρόπος, ή έκταση και ο χρόνος προβολής εναπόκειται στην αποκλειστική δική μας ευχέρεια.

Ερωτήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση law@mednutrition.gr

Χρήση πληροφοριών από εταιρίες που δεν ενεργούν εκ μέρους του medNutrition

Το medNutrition έχει εμπορικές σχέσεις με άλλες εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται ή προβάλλονται μέσω αυτού. Όταν συνδιαλέγεστε απ' ευθείας με αυτές τις εταιρείες, είναι πιθανόν να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών.

Όταν μοιραζόμαστε μια πληροφορία με ένα τρίτο μέρος, ζητάμε να συμφωνήσουν γραπτώς στη τήρηση των όρων χρήσης προσωπικών πληροφοριών από το medNutrition. Αν ανακαλύψουμε ότι το τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση εξέθεσε προσωπικές πληροφορίες για κάποιον από τους χρήστες μας, θα λάβουμε αμέσως μέτρα για να αποφύγουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Το medNutrition δεν δίνει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία ταυτότητας σε ένα τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επίσης, αν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να δώσουμε προσωπικές πληροφορίες σε ένα τρίτο μέρος, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια τα πλαίσια αυτής της συγκατάθεσης.

Ερωτήσεις για τη χρήση πληροφοριών, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση law@mednutrition.gr


proswpika dedomena

 

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται για εσάς

Το medNutrition κατανοεί πόσο σημαντική είναι η διακριτική διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες του δικτυακού τόπου. Στη βάση αυτή το medNutrition δεσμεύεται να προστατεύσει κάθε προσωπική πληροφορία σχετικά με την υγεία και συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών, σύμφωνα με την

Για κάθε αλλαγή του τρόπου διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών που επιβάλλεται είτε από το νόμο είτε από νέες καταστάσεις το medNutrition θα πληροφορεί τους χρήστες του, ζητώντας ταυτόχρονα τη συγκατάθεση χρήσης με το νέο τρόπο των πληροφοριών που έχουν δοθεί πριν την αλλαγή αυτή.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί συλλέγονται

 

Newsletter

Από τους χρήστες οι οποίοι εγγράφονται στο medNutrition για να λαμβάνουν ενημερωτικó Newsletter (είτε επαγγελματίες του χώρου είτε απλοί χρήστες) ζητείται να συμπληρώσουν μόνο το email τους.

Εργαλεία διαιτολογικής πρακτικής, eBooks, Quiz

Σε περίπτωση εγγραφής σε φόρμας για να κατεβάσει ένας χρήστης ηλεκτρονικό βιβλίο της ιστοθέσης (eBook) ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εφαρμογή ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • όνομα,
  • φύλο,
  • πληροφορίες επικοινωνίας (email) και
  • άλλες πληροφορίες ταυτότητας (π.χ. ιδιότητα)

Στη φόρμα εγγραφής αναφέρονται με σαφή τρόπο ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες και ποιες είναι προαιρετικές (οι τελευταίες δίνονται κατά την κρίση του χρήστη). Ο χρήστης επιλέγει επίσης αν επιθυμεί να του αποστέλλονται ενημερωτικές διατροφικές πληροφορίες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή όχι. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να τα λάβει, μόνο εάν το επιλέξει κλικάροντας τη σχετική επιλογή, ενημερωτικό διατροφικό υλικό. Το medNutrition ζητά επίσης τη συγκατάθεση των χρηστών πριν συγκεντρώσει πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητά τους.

Εφαρμογές που ζητούν πληροφορίες υγείας

Σε κάποιες σελίδες του medNutrition προσφέρονται υπηρεσίες υγείας που ζητούν να συμπληρώσει ο χρήστης ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές μπορεί να αποθηκευτούν στα αρχεία του medNutrition για μελλοντική χρήση, ενώ κάποιες άλλες δεν αποθηκεύονται. Πάντως σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές αν οι προσωπικές πληροφορίες που δίνονται από το χρήστη αποθηκεύονται ή όχι.

Φόρμα «Επικοινωνίας»

Συμπληρώνοντας o χρήστης τη φόρμα στην κατηγορία «Επικοινωνία» στην ιστοθέση του medNutrition, αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων το Όνομα, το email καθώς και το μήνυμα για το οποίο επιθυμεί να επικοινωνήσει, προκειμένου να έρθει το medNutrition σε επικοινωνία μαζί του.

Webinars

Για τη διεξαγωγή webinars προς τους επαγγελματίες υγείας, το medNutrition συνεργάζεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Clickmeeting.com. Τα στοιχεία που προσθέτετε στην εξωτερική αυτή πλατφόρμα (Ονοματεπώνυμο και email) αφορούν μόνο την παρακολούθησή σας τη στιγμή του webinar. Οποιαδήποτε επιπλέον επικοινωνία γίνει σχετικά με το webinar θα έχει λάβει σαφή συγκατάθεσή σας πριν.  

E-shop

Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει κάποια αγορά από το e-shop του medNutrition τα στοιχεία διατηρούνται στη βάση δεδομένων.

Τρόπος διαχείρισης και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Για την αποστολή των email αξιοποιούνται το RSForm! Pro και το ACYmailing List (Joomla) και τη διαχείριση της ιστοσελίδας του medNutrition έχει αναλάβει η εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ. Τα emails που στέλνονται διαθέτουν τεχνολογία που ενημερώνουν εάν τα έχουν λάβει οι χρήστες ή έχουν ανοιχθεί ή έχει γίνει κλικ σε κάποιο link στο email. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για να ενημερώσουν σχετικά με την επιτυχία κάθε email και να βοηθήσουν στην βελτίωση των υπηρεσιών του medNutrition.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εάν αυτό δεν έχει γνωστοποιηθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων (π.χ. σε κάποιο διαγωνισμό όπου θα αναφέρεται στους όρους του διαγωνισμού). Τα στοιχεία που ζητούνται κρίνονται απαραίτητα καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγραφής, επομένως αποθηκεύονται για όλο το χρονικό διάστημα που ο χρήστης αποτελεί μέλος της ιστοθέσης του medNutrition, έπειτα από την εγγραφή με έναν από τους προαναφερθείς τρόπους.

Δυνατότητα διαγραφής

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από τη βάση δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί είτε να πατήσει τον σύνδεσμο «Διαγραφή από τη λίστα» που υπάρχει κάτω αριστερά σε κάθε ενημερωτικό newsletter που έχει λάβει ο χρήστης, είτε στέλνοντας email με το αίτημα στο info@mednutrition.gr. Κατά τη δεύτερη περίπτωση, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όριο ηλικίας

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να αποκτήσει τη συγκατάθεση των γονέων πριν συνδεθεί στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του medNutrition.

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Το medNutrition χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να καθορίσει τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες οι χρήστες και για να δει τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν ταυτοποιεί προσωπικά το χρήστη. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική αναγνώριση, αλλά η Google δεν παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι εκτελών την επεξεργασία.

Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορεί να βρει ο χρήστης στους οδηγούς προγραμματιστών της Google . Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψης σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Αποκάλυψη δεδομένων

Το mednutrition.gr προσφέρει υπερσυνδέσμους σε άλλες τρίτες ιστοσελίδες που λειτουργούν από εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με το mednutrition και που δεν έχουν συμβόλαια συνεργασίας για παροχή περιεχομένου ή υπηρεσιών με αυτό. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι μπορεί να βρεθούν σε διαφημίσεις, να αναφέρονται στο περιεχόμενο, ή να είναι τοποθετημένοι δίπλα σε ονόματα ή λογότυπα χορηγών. Το mednutrition δεν αποκαλύπτει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες δίχως την συγκατάθεσή σας. Το mednutrition δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας αυτών των ιστοσελίδων. Εάν επιλέξετε να πατήσετε κάποιον από αυτούς τους υπερσυνδέσμους, θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική προστασίας σε αυτές τις ιστοσελίδες ώστε να κατανοήσετε πως αυτές συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Το medNutrition συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του με σκοπό να εξελίξει και να βελτιώσει κάποιες δραστηριότητες. Τις χρησιμοποιεί επίσης για ανάλυση αγοράς. Είναι πιθανόν να δώσει πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το medNutrition σε τρίτα μέρη, με συγκεντρωτική μορφή και αφού αφαιρεθούν πληροφορίες ταυτότητας των χρηστών. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε σε κάποιο συνεργάτη μας το ποσοστό των μελών του medNutrition που είναι άνδρες. Όταν το medNutrition συγκεντρώνει πληροφορίες υγείας που του έχουν δοθεί, τις εξάγει από πολλές ατομικές καταγραφές και αφαιρεί από αυτές κάθε δεδομένο που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα κάποιου χρήστη. Κάθε τρίτο μέρος που λαμβάνει τα συγκεντρωτικά δεδομένα πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα επιχειρήσει να εντοπίσει την ταυτότητα του χρήστη ο οποίος προμήθευσε τις πληροφορίες. Ανάλογα με τη συμφωνία του medNutrition με το τρίτο μέρος, μπορεί η πληροφορία να πωληθεί στο τρίτο μέρος ή να δοθεί δωρεάν.

Το medNutrition είναι πιθανόν να προσανατολίσει την εμπορική του δραστηριότητα ή τη διαφήμιση σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει για σας. Για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε ότι ο χρήστης είναι θηλυκού γένους, μπορεί να λάβει διαφήμιση σχετιζόμενη με γυναίκες, ή αν γνωρίζουμε ότι ένας χρήστης είναι ιατρός που ασχολείται με τον διαβήτη πιθανώς να λάβει κάποια ενημέρωση σχετιζόμενη με τη θεραπεία του διαβήτη. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ο διαφημιστής δε θα έχει πρόσβαση σε κάποια προσωπική πληροφορία για σας.


nomiko tmhma

 

Νομικό τμήμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές επικοινωνίας με το medNutrition που σας παρέχονται στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, για να μας στείλετε τα σχόλιά σας και την κριτική σας, αλλά αν είστε δυσαρεστημένοι από την απάντησή μας ή από τα περιεχόμενα στο medNutrition, η μόνη επανόρθωση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο. Για ερωτήσεις στους όρους χρήσης, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση law@mednutrition.gr.