Πολιτική διαφήμισης του medNutrition

149874 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί

politikh diafhmishs

 

Η ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τους χώρους της διατροφής και της υγείας αποτελούν ευαίσθητοι τομείς. Ως εκ τούτου πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που προωθούνται στον τελικό αποδέκτη καταναλωτή. Γι' αυτό το λόγο το medNutrition.gr έχει διαμορφώσει μια σειρά προτάσεων:

1. To medNutrition διαθέτει δικιά του πολιτική διαφήμισης, που είναι αποδεκτή και προβάλλεται στην ιστοθέση του medNutrition.gr και σε καμία περίπτωση η αποδοχή μιας διαφημιστικής καμπάνιας μπορεί να θεωρηθεί ως υποστήριξη προς την προβαλλόμενη εταιρεία, προϊόν, υπηρεσία.

2. Το medNutrition δεν θα δεχθεί την προβολή διαφημιστικής καμπάνιας που θεωρεί ότι:

  • Δεν έχει επαρκή επιστημονικά στοιχεία, που να επιβεβαιώνουν τους διατροφικούς ισχυρισμούς που προβάλλει.
  • Παράνομα ή αμφισβητήσιμα προϊόντα.
  • Προϊόντα που απευθύνονται άμεσα στα παιδιά ή στοχεύουν στο να προσελκύσουν παιδιά.
  • Μηνύματα που υπόσχονται υπερβολική απώλεια βάρους ή ανυπόστατους διατροφικούς ισχυρισμούς.
  • Όταν ο τρόπος προβολής δεν είναι μέσα στα τεχνικά χαρακτηριστικά που τίθενται από το αντίστοιχο τμήμα του medNutrition.
  • Περιεχόμενο διαφήμισης με προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία ιατρικής διάγνωσης.

3. Προϊόντα ή υπηρεσίες διαφήμισης που δεν είναι διαθέσιμες για αγορά στην προβαλλόμενη τιμή (συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας και τα έξοδα μεταφοράς). Στην διαφήμιση πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι ο διαφημιστής, καθώς επίσης πρέπει να περιέχει την επισήμανση διαφήμιση ή χορηγός.

4. Το περιεχόμενο της ιστοθέσης του medNutrition.gr δεν σχετίζεται σε καμιά περίπτωση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται στις προωθητικές ενέργειες των εταιρειών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των αρθρογράφων και στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

5. Είναι ευθύνη του διαφημιστή να ακολουθεί το νόμο και τις κείμενες νομικές διατάξεις, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλει στο medNutrition. Το νομικό τμήμα του medNutrition. δεν είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει τους κανόνες που διέπουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζει η προβαλλόμενη εταιρεία. Ωστόσο, το medNutrition διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προβολή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, εάν διαπιστώσει ότι δεν είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς που τίθενται από το νόμο.

6. Καμία διαφήμιση δεν θα επιτραπεί να προβληθεί στην ιστοθέση του medNutrition που μπορεί να βλάψει την φήμη του.