Λεξικό Διατροφής

Βιοηλεκτρική εμπέδηση

της Ηρώς Γουνιτσιώτη
10 Νοεμβρίου 2016
29220 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
topothethsh patch se gynaikeio xeri

Photo source: www.bigstockphoto.com

Αποτελεί μια μέθοδο ανάλυσης της σύστασης σώματος (ΒΙΑ) η οποία βασίζεται στην αντίσταση (εμπέδηση) των διαφόρων ιστών (π.χ. μυικός, λιπώδης κ.λπ.) στο ηλεκτρικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Μέσω αυτής της μεθόδου μπορεί να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί έμμεσα το ποσοστό σωματικού λίπους, η σύσταση του σώματος σε νερό καθώς και να γίνει μια εκτίμηση της ξηρής μάζας σώματος (μυϊκός ιστός).

Βασίζεται στην αρχή της αγωγιμότητας

Το ανθρώπινο σώμα απαρτίζεται από τη λιπώδη και την άλιπη μάζα σώματος. Η άλιπη μάζα σώματος περιέχει σε μεγάλο ποσοστό νερό, αγώγιμο στοιχείο, σε σχέση με το σωματικό λίπος που είναι σχετικά άνυδρο. Καθώς κάθε ιστός παρουσιάζει διαφορετική αντίσταση στη διέλευση του ρεύματος (το λίπος παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση εξαιτίας της χαμηλής σύστασής του σε νερό), μπορεί και γίνεται μια εκτίμηση της σύστασης του σώματος βασιζόμενη σε προγνωστικές εξισώσεις. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές εξισώσεις για την εκτίμηση της σύστασης σώματος οι οποίες διαφοροποιούνται με βάση τη φυλή, φύλο, την ηλικία, το βάρος, το ύψος ή/και την αθλητική κατάσταση του ατόμου

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάλυση

Παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης της σύστασης σώματος μέσω ΒΙΑ είναι:

  1. Φύλο
  2. Φυλή
  3. Ηλικία
  4. Κατάσταση ενυδάτωσης (οίδημα, ασκίτης, κατακράτηση υγρών, αφυδάτωση)
  5. Παχυσαρκία
  6. Σοβαρή δυσθρεψία
  7. Νευρολογικές διαταραχές

Μηχανήματα βιοηλεκτρικής εμπέδησης

Η μέτρηση της βιοηλεκτρικής εμπέδησης γίνεται πρακτικά με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων τα οποία μπορούν και μετρούν τη βιοηλεκτρική αντίσταση σε ολόκληρο το σώμα ή τμηματικά. Στο εμπόριο υπάρχουν συσκευές με μία (50kHz) ή περισσότερες συχνότητες ρεύματος, γεγονός που διαφοροποιεί την ποιότητα αλλά και τη λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων της μέτρησης. Συνήθως διαθέτουν μεταλλικές επιφάνειες για απευθείας επαφή ή ηλεκτρόδια που ακουμπούν το σώμα με ειδικά αυτοκόλλητα στα χέρια ή/και τα πόδια. Για λόγους ασφαλείας, την μέτρηση αυτή δεν μπορούν να κάνουν όσοι φέρουν βηματοδότη στην καρδιά καθώς και εγκυμονούσες.

Ηρώ Γουνιτσιώτη
Ηρώ Γουνιτσιώτη Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.