Άλλες Παθήσεις

Η ψυχολογία του ασθενούς σε αποκατάσταση

Χρυσάνθης Σταματίου
14 Φεβρουαρίου 2016
20793 Προβολές
2 λεπτά να διαβαστεί
Η ψυχολογία του ασθενούς σε αποκατάσταση

Photo source: www.bigstockphoto.com

Διπλός ο ρόλος της φυσικοθεραπείας

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί», η αρχαία φράση η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Είναι πλέον κοινά παραδεκτό, ότι ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Βασικός στόχος της φυσικοθεραπείας δεν είναι μόνο η σωματική αποκατάσταση του ασθενούς, αλλά και η ψυχολογική. Η συνεργασία με ψυχολόγους για τη καλύτερη αποκατάσταση είναι πολύ συχνή και η βοήθεια που προσφέρεται πολύ σημαντική. Ο γενικός στόχος των επαγγελμάτων υγείας είναι η σωστή και γρήγορη αποκατάσταση του ασθενούς. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει τη προσπάθεια των ειδικών αλλά και πολύ περισσότερο και τη προσπάθεια του ίδιου του ασθενούς. Αν η ψυχολογική διάθεση δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα η αποκατάσταση δεν θα μπορέσει να είναι ούτε καλή αλλά ούτε και γρήγορη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Harman K1, Macrae M2, Vallis M3, Bassett R4. Working with people to make changes: a behavioural change approach used in chronic low back pain rehabilitation. Physiother Can. 2014 Winter;66(1):82-90. doi: 10.3138/ptc.2012-56BC.

Daenen L1, Varkey E, Kellmann M, Nijs J. Exercise, not to Exercise or how to Exercise in Patients with Chronic Pain? Applying Science to Practice. Clin J Pain. 2014 Mar 21

Cheng Y1, Grühn D2. Age Differences in Reactions to Social Rejection: The Role of Cognitive Resources and Appraisals. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2014 May 28. pii: gbu054

Χρυσάνθη Σταματίου
Χρυσάνθη Σταματίου Φυσικοθεραπεύτρια