Ψυχολογία

Ελέγξτε το συναισθηματικό σας IQ

της Ελίνας Τσιούλη
18 Απριλίου 2013
18270 Προβολές
3 λεπτά να διαβαστεί
gynaika pou krata sxhma kardias kai egkefalou

Για αρκετά χρόνια, η νοημοσύνη σχετιζόταν με τον παραδοσιακό ορισμό της ευφυίας και μετριόταν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το γνωστό σε όλους μας ΙQ. Σταδιακά ωστόσο, δίπλα στον όρο "δείκτης νοημοσύνης", ήλθε να προστεθεί ένας νέος όρος, η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional IQ ή αλλιώς ΕQ).H συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας όρος που περιγράφει την ικανότητα αναγνώρισης και ελέγχου των συναισθημάτων μας, την εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας, την αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων και τη διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων.

Είναι γεγονός ότι δεν γεννιόμαστε με υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη αλλά την αποκτούμε μέσα από την ανεπίσημη εκπαίδευση κατά την παιδική και ενήλικη ζωή μας. Είναι λοιπόν ένα είδος νοημοσύνης το οποίο χτίζεται στην πορεία της ανάπτυξης ενός ανθρώπου.Η συναισθηματική νοημοσύνη αποκτάται από τη συναισθηματική αγωγή που λαμβάνουμε κατά την παιδική ηλικία και ενήλικη ζωή βοηθώντας στην προσαρμογή στο περιβάλλον και στην επίτευξη προσωπικών στόχων.

Στο κουίζ που ακολουθεί, γίνεται αναφορά στα είδη του νου που έχουμε, στις εγκεφαλικές δομές που ενέχονται στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην ενσυναίσθηση ως προσδιοριστικού παράγοντα της συναισθηματικής νοημοσύνης, στην επίδραση της ηλικίας και του φύλου στα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς και στη συνεισφορά της στην επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ευτυχία.

error messagebox
00:00

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Fariselli, L., Ghini, M., & Freedman, J. (2006). Age and Emotional Intelligence. White Paper Research on Emotional Intelligence. Retrieved on April 2012 from http://www.6seconds.org/sei/media/WP_EQ_and_Age.pdf

Goleman D. (1995). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Ελληνικά Γράμματα

Ελίνα Τσιούλη
Ελίνα Τσιούλη Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια M.Sc.