Οικογένεια

Ασκηθείτε για σεξουαλική υγεία

της Αγάθης Μιχαήλ
26 Ιανουαρίου 2016
17199 Προβολές
3 λεπτά να διαβαστεί
Ασκηθείτε για σεξουαλική υγεία

Photo source: www.bigstockphoto.com

Τι είναι η σεξουαλική υγεία;

Η σεξουαλική υγεία έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2006) ως μία κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με την σεξουαλικότητα, χωρίς όμως να σημαίνει κατ' ανάγκη έλλειψη ασθένειας, δυσλειτουργίας ή αδυναμίας.

Τι σχέση έχει όμως η σωματική άσκηση με την σεξουαλική υγεία; Είναι γνωστό πλέον πως η τακτική σωματική δραστηριότητα σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης Τύπου 2, αλλά και με καλύτερη διάθεση και αυτοεκτίμηση, μείωση του κινδύνου για κατάθλιψη, άνοια και άλλες παθήσεις. Ενισχύοντας τη συνολική υγεία, μπορεί να ενισχυθεί και η σεξουαλική υγεία; Ας δούμε λοιπόν πώς μπορεί η άσκηση να βοηθήσει σε περιπτώσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική υγεία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Anderson, K., Nisenblat, V., & Norman, R. (2010). Lifestyle factors in people seeking infertility treatment–a review. Australian and New Zealand journal of obstetrics and gynaecology, 50(1), 8-20.

Cormie, P., Chambers, S. K., Newton, R. U., Gardiner, R. A., Spry, N., Taaffe, D. R., Joseph, D., Hamid, M, A., Chong, P., Hughes, D., Hamilton, K., & Galvão, D. A. (2014). Improving sexual health in men with prostate cancer: randomised controlled trial of exercise and psychosexual therapies. BMC cancer, 14(1), 199.

Cormie, P., Newton, R. U., Taaffe, D. R., Spry, N., Joseph, D., Hamid, M. A., & Galvao, D. A. (2013). Exercise maintains sexual activity in men undergoing androgen suppression for prostate cancer: a randomized controlled trial. Prostate cancer and prostatic diseases, 16(2), 170-175.

Eisenberg, M. L., Kim, S., Chen, Z., Sundaram, R., Schisterman, E. F., & Louis, G. M. B. (2014). The relationship between male BMI and waist circumference on semen quality: data from the LIFE study. Human Reproduction, 29(2), 193-200.

Gaskins, A. J., Mendiola, J., Afeiche, M., Jørgensen, N., Swan, S. H., & Chavarro, J. E. (2013). Physical activity and television watching in relation to semen quality in young men. British journal of sports medicine, bjsports-2012.

Lorenz, T. A., & Meston, C. M. (2012). Acute exercise improves physical sexual arousal in women taking antidepressants. Annals of Behavioral Medicine, 43(3), 352-361.

Lorenz, T. A., & Meston, C. M. (2014). Exercise improves sexual function in women taking antidepressants: results from a randomized crossover trial. Depression and anxiety, 31(3), 188-195.

Lorenz, T. A., & Meston, C. M. (2014). Exercise improves sexual function in women taking antidepressants: results from a randomized crossover trial. Depression and anxiety, 31(3), 188-195.

Maso, L. D., Zucchetto, A., Tavani, A., Montella, M., Ramazzotti, V., Polesel, J., Bravi, F., Talamini, R., La Vecchia, C., & Franceschi, S. (2006). Lifetime occupational and recreational physical activity and risk of benign prostatic hyperplasia. International journal of cancer, 118(10), 2632-2635.

NHS, National Health Service website, Benefits of Exercise (updated on July 2013), assessed on 24th February 2015: http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/Whybeactive.aspx

Orsini, N., RashidKhani, B., Andersson, S. O., Karlberg, L., Johansson, J. E., & Wolk, A. (2006). Long-term physical activity and lower urinary tract symptoms in men. The Journal of urology, 176(6), 2546-2550.

Pal, M. (2014). Pelvic floor exercises–A clinical study. Asian Journal of Medical Sciences (ISSN 2091-0576), 5(3), 95-98.

PubMed Health, Pelvic Floor Muscle Training Exercise (updated on June 2012), assessed on 24th February 2015: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0004394/

Sikiru, L., Agbanusi, E. C., & Nwacha, C. R. (2011). Effects of aerobic exercise in the management of erectile dysfunction: a meta analysis study on randomized controlled trials. Ethiopian journal of health sciences, 21(3).

Wise, L. A., Cramer, D. W., Hornstein, M. D., Ashby, R. K., & Missmer, S. A. (2011). Physical activity and semen quality among men attending an infertility clinic. Fertility and sterility, 95(3), 1025-1030.

World Health Organisation, Defining Sexual Health (updated on November 2014), assessed on 24th February 2015: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/

Αγάθη Μιχαήλ
Αγάθη Μιχαήλ Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, B.Sc.