Διατροφή

Μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές του θερμοκηπίου από την εκτροφή ζώων;

της Έλενας Αλετράρη
08 Μαΐου 2015
13002 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
ektrofi zoon kai perivallon

Photo source: www.bigstockphoto.com

Δυστυχώς στις μέρες μας, η εκτροφή ζώων οδηγεί στην αυξημένη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Με απλά λόγια, το κλίμα της Γης αλλάζει αφού οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν αυξημένη παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. Συνεπώς δημιουργείται ένα στρώμα από αυτά τα αέρια, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η διαφυγή της θερμότητας. Αυτό οδηγεί στη μείωση της θερμικής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία και συνεπώς στην εμφάνιση κλιματικών αλλαγών.

Οι κλιματικές αλλαγές συνεπάγονται με την συχνότερη εμφάνιση έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως για παράδειγμα την μείωση των χρονικών περιόδων με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παράλληλα την αύξηση των περιόδων με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, πλημμύρες. Επίσης προκαλούν το λιώσιμο των πάγων, καθώς και την άνοδο της επιφάνειας της θάλασσας.

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τις εκπομπές του θερμοκηπίου;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε αυξανόμενα προβλήματα εντός των κρατών μελών, και πιο συγκεκριμένα θα επηρεάσει τόσο το περιβαλλοντικό επίπεδο των χωρών όσο και το κοινωνικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από την γεωργία ανήλθαν στο 9.2%, το 2005, και κύριος παράγοντας των εκπομπών αυτών ήταν η χρήση χημικών λιπασμάτων. Αναφορικά με την επίπτωση της ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον, έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στην υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας. Επιπλέον, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκτροφή ζώων ευθύνεται για το 12% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τι προτείνεται για την μείωση των εκπομπών αερίων;

Παρ’ όλα αυτά, οι εκπομπές του θερμοκηπίου μπορούν να μειωθούν αν ακολουθηθούν οι προτεινόμενες στρατηγικές. Μια προτεινόμενη λύση είναι να τεθούν όρια στην επέκταση των περιοχών όπου εκτρέφονται ζώα. Επιπλέον, σύμφωνα με την στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν τεθεί οι στόχοι ότι (α) οι εκπομπές αερίων θα μειωθούν κατά 20%, (β) η ενέργεια θα προέρχεται κατά 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και (γ) η ενεργειακή απόδοση θα βελτιωθεί κατά 20%.

Επιπρόσθετα, η καλύτερη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, η χρησιμοποίηση ζωοτροφών με υψηλή περιεκτικότητα κατά την εκτροφή των ζώων, καθώς και η καλύτερη διαχείριση των βοσκοτόπων είναι άλλοι σημαντικοί παράγοντες που θα οδηγήσουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τόσο οι γεωργοί, όσο και οι κτηνοτρόφοι, σε όλα τα κράτη μέλη θα ήταν καλά να ενημερώνονται για τις διάφορες στρατηγικές, ούτως ώστε η υλοποίησή τους να οδηγήσει σε αισθητή μείωση των εκπομπών αερίων και στην αποφυγή προβλημάτων, κοινωνικών, οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση. (2012) «Η Ομάδα Ευρώπη γράφει για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [online] Available at: http://ec.europa.eu/greece/pdf/european_meletes_web.pdf accessed: 21.05. 2014

Ευρωπαϊκή Ένωση. (2014) «Δράση για το κλίμα» [online] Available at: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/climate_action_el.pdf accessed: 21.05. 2014

Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ο οδηγός κατανάλωσης» [online] Available at: http://ec.europa.eu/greece/pdf/awakeners_consumption_guide.pdf accessed: 21.05. 2014

FAO. (2006) «Η έκθεση του ΟΗΕ για την εκτροφή ζώων»

Έλενα Αλετράρη
Έλενα Αλετράρη Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος RD Τεχνολόγος Τροφίμων