Οστεοπόρωση

Οστεοπόρωση, μια συνολική εκτίμηση!

19 Οκτωβρίου 2014
15309 Προβολές
6 λεπτά να διαβαστεί
Οστεοπόρωση, μια συνολική εκτίμηση!

Στη σύγχρονη εποχή, η οστεοπόρωση αποτελεί τη συνηθέστερη μεταβολική νόσο των οστών- πλήττει γυναίκες αλλά και άνδρες, κυρίως στον δυτικό κόσμο. Η μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με αυτήν την πάθηση είναι ότι, αν χαθεί οστική μάζα, δεν μπορεί να αντικατασταθεί- ως εκ τούτου, ακόμη πιο σημαντική από τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, είναι η πρόληψή της.

Πώς γίνεται η πρόληψή της;

Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία με καλή διατροφή και άσκηση.

Ποιος είναι ο δείκτης για την οστεοπόρωση;

Ο σημαντικός δείκτης της οστεοπόρωσης είναι η σκελετική μάζα στην ηλικία των 16 ετών. Γι΄αυτό και η ισσοροπημένη διατροφή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια σκελετική υγεία, καθώς συμμετέχει τόσο στην πρόληψη, όσο και στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.

error messagebox
00:00

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Cummins NM, Jakeman PM, Sestak I, Murphy N, Carroll P. The effect of behavioural risk factors on osteoporosis in Irish women. Ir J Med Sci. 2012 Jul 28.

Nowson CA. Prevention of fractures in older people with calcium and vitamin D. Nutrients. 2010 Sep;2(9):975-84. Epub 2010 Sep 16.

Prevention and management of osteoporosis. Report of a WHO Scientific Group. Geneva, World Health Organization, 2003 (WHO Technical Report Series, No. 921).

Zhang C, Liu Z, Klein GL. Overview of pediatric bone problems and related osteoporosis. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2012 Sep;12(3):174-82.

TOPICS