Άλλες Παθήσεις

Περιφέρεια Λαιμού: Ο νέος δείκτης νοσηρότητας

Νικόλαου Παπασπανού
12 Απριλίου 2013
18672 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
Περιφέρεια Λαιμού: Ο νέος δείκτης νοσηρότητας

Photo source: www.bigstockphoto.com

Στην βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετοί δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας, οι οποίοι βασίζονται σε περιφέρειες του ανθρώπινου σώματος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η περιφέρεια μέσης, ο λόγος περιφέρειας μέσης προς περιφέρεια ισχίου και ο Δείκτης Μάζας Σώματος. Στους δείκτες αυτούς έχει προστεθεί πλέον, τεκμηριωμένα με έρευνες και η περιφέρεια λαιμού. Η περιφέρεια λαιμού μετράται στην μέσο ύψος του λαιμού, ακριβώς στο ύψος του «μήλου του Αδάμ» Η περιφέρεια λαιμού έχει συσχετιστεί με αυξημένη παραμονή στην μονάδα εντατικής θεραπείας και αυξημένη θνητότητα.

Έρευνα απέδειξε ότι περιφέρεια λαιμού με διάμετρο 38cm ± 5cm είχε σαν αποτέλεσμα μικρότερο χρόνο παραμονής στην μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ αν η διάμετρος είναι 40cm ± 8cm ο χρόνος παραμονής αυξάνεται. Τέλος τα ποσοστά θνητότητας είναι μεγαλύτερα, όταν έχει διάμετρο 40cm ± 5cm. Η ίδια έρευνα απέδειξε ότι η περιφέρεια λαιμού έχει άμεση συσχέτιση με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (βάρος / ύψος2), επομένως με την παχυσαρκία.

Η περιφέρεια λαιμού σχετίζεται άμεσα και με την εμφάνιση Στεφανιαίας Νόσου στους ενήλικες. Μάλιστα, αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου από τον Δείκτη Μάζας Σώματος και τον λόγο Περιφέρειας Μέσης προς Περιφέρεια Ισχίου. Αν η διάμετρός της βρίσκεται πάνω από το 90ο εκατοστημόριο, τότε διπλασιάζεται ο κίνδυνος εμφάνισης Στεφανιαίας Νόσου.

Ο συγκεκριμένος δείκτης νοσηρότητας δεν αποτελεί όμως παράγοντα κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων μόνο για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά. Αυξημένη περιφέρεια λαιμού αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων στα παιδιά και μάλιστα αποτελεί παράγοντα κινδύνου ανάλογο με το Δείκτη Μάζας Σώματος και τον λόγο Περιφέρεια Μέσης προς Περιφέρεια Ισχίου.

Είναι φανερό λοιπόν, ότι υπάρχουν αποδείξεις πως η περιφέρεια λαιμού μπορεί να αποτελέσει έναν καινούριο, έγκυρο δείκτη νοσηρότητας. Μπορεί να αποτελέσει ένα νέο εναλλακτικό διαγνωστικό εργαλείο, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, στα χέρια των επαγγελματιών υγείας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

P.Ramos, A. Z. Pereira, C. D. Magnoni, V. P. Scarpato, C. S. Correa, F. S. Bertti., Neck circumference: A new nutritional marker for critical illness. Hospital Bandeirantes, Sao Paulo, Brazil

Zen V, Fuchs FD, Wainstein MV, Gonçalves SC, Biavatti K, Riedner CE, Fuchs FC, Wainstein RV, Rhoden EL, Ribeiro JP, Fuchs SC., Νeck circumference and central obesity are independent predictors of coronary artery disease in patients undergoing coronary angiography. Am J Cardiovasc Dis. 2012;2(4):323-30. Epub 2012 Oct 25.

Androutsos O, Grammatikaki E, Moschonis G, Roma-Giannikou E, Chrousos GP, Manios Y, Kanaka-Gantenbein C., Neck circumference: a useful screening tool of cardiovascular risk in children. Pediatr Obes. 2012 Jun;7(3):187-95. doi: 10.1111/j.2047-6310.2012.00052.x. Epub 2012 Apr 13.

Νικόλαος Παπασπανός
Νικόλαος Παπασπανός Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος