Λεξικό Διατροφής

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

07 Σεπτεμβρίου 2016
12201 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Photo source: www.bigstockphoto.com

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) αποτελεί έναν συμπληρωματικό τρόπο αξιολόγησης του γλυκαιμικού ελέγχου στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Σχηματίζεται από τη μη αντιστρεπτή ένωση μορίων γλυκόζης με μόρια αιμοσφαιρίνης στο αίμα, μια διαδικασία που ονομάζεται μη ενζυματική γλυκοζυλίωση. Η τιμή της στο αίμα εκφράζεται σε εκατοστιαίο ποσοστό της ολικής αιμοσφαιρίνης.

Τι δείχνουν οι τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στο αίμα;

Οι τιμές της HbA1c αντικατοπτρίζουν το μέσο επίπεδο τιμών γλυκόζης των τελευταίων 9-10 εβδομάδων, διάστημα που αντιστοιχεί στο μέσο χρόνο ζωής των αιμοσφαιρίων. Η σχέση των επιπέδων γλυκόζης στο πλάσμα και της HbA1c είναι ανάλογη, δηλαδή, όσο αυξάνουν οι τιμές γλυκόζης τόσο αυξάνει και η τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.

  • Φυσιολογικές τιμές αιμοσφαιρίνης θεωρούνται τιμές <5.7%.
  • Τιμές ανάμεσα από 5.7-6.4% θεωρείται ότι υποδηλώνουν μια κάποιου βαθμού διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης και αυξάνουν το κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη στο μέλλον.
  • Τιμές >6.4% χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για την επιβεβαίωση ύπαρξης σακχαρώδη διαβήτη.

Ποιοι οι στόχοι της HbA1c στον διαβήτη;

Οι θεραπευτικοί στόχοι για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη εξατομικεύονται. Σε γενικές γραμμές οι στόχοι είναι HbA1c<7% για άτομα χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και >7% για άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, για όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμιών και ιδιαίτερα ανεπίγνωστων, καθώς και για ηλικιωμένους.

Πότε οι τιμές της HbA1c δεν λαμβάνονται υπόψιν;

Οι τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν σε περιπτώσεις αιμοσφαιρινοπάθειας (απλή, δρεπανοκυτταρική ή μεσογειακή αναιμία), νεφροπάθειας, χρόνιου αλκοολισμού καθώς και σε περιπτώσεις χρόνιας απώλειας αίματος.

  • Ηρώ Γουνιτσιώτη
    Ηρώ Γουνιτσιώτη Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

    Η Ηρώ Γουνιτσιώτη είναι Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Κλινική Διαβητολογία. Είναι συνεργάτης της Α' Προπαιδευτικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με ψυχίατρους και ψυχολόγους για την αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών.