Νέα - Ειδήσεις

Health Lab: Μελετώντας τις προκλήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας

11 Ιουλίου 2021
1809 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
Health Lab

Ο οργανισμός κοινωνικής καινοτομίας Youthnest με την υποστήριξη του προγράμματος «Δεσμός για τους Νέους» του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Δεσμός, τη συνεργασία των Global Shapers Athens, καθώς και την πολύτιμη επιστημονική υποστήριξη του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις, διοργάνωσε τη σειρά 4 εργαστηρίων «Health Lab» με σκοπό την μελέτη των προκλήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα.

Εκπρόσωποι από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών, διοικητικά πρόσωπα, ιατροί, νοσηλευτές, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες στον χώρο της Υγείας και φοιτητές συμμετείχαν στη σειρά εργαστηρίων, όπου είχαν την ευκαιρία να συνδιαλλαγούν, να μελετήσουν τις κύριες προκλήσεις που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και να προτείνουν νέες, λειτουργικές λύσεις.

Τα εργαστήρια εστίασαν σε 4 θεματικές, βασισμένες στην επιστημονική έρευνα της διαΝΕΟσις «To Νέο ΕΣΥ: η Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας»: 1) Οργάνωση και Διοίκηση, 2) Χρηματοδότηση, 3) Νοσοκομειακός Τομέας, 4) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Για καθεμία από τις θεματικές πραγματοποιήθηκε μια αναλυτικότερη συστημική προσέγγιση, όπου:

  • Αναζητήσαμε τους παράγοντες που έχουν θετική και αρνητική επιρροή στον εκάστοτε τομέα
  • Μελετήσαμε ποια στοιχεία επηρεάζουν θετικά και αρνητικά το σύστημά μας σε τρία επίπεδα: Δομικό, Συμπεριφορικό, Άλλες δυναμικές
  • Εξετάσαμε τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αιτίων και αποτελεσμάτων δημιουργώντας συστημικές λούπες (systemic loops)
  • Εξερευνήσαμε πιθανές λύσεις και δράσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Ως κύριες προκλήσεις που αναγνωρίστηκαν σε κάθε τομέα είναι η έλλειψη επαρκούς οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και συντονισμού σε συνδυασμό με ελλείψεις στο προσωπικό ή και ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσής. Η ισότητα, ο σεβασμός και το ανθρωποκεντρικό στοιχείο εκφράστηκαν μεταξύ άλλων αξιών και στις 4 ομάδες, γεγονός που αποδεικνύει τη συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τον χαρακτήρα που θεωρούν πως οφείλει να έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την διεξαγωγή των 4 εργαστηρίων μέσα από την πλατφόρμα του miro (miro.com/app/board/o9J_lEfUjzg=/)

Διαβάστε την αναφορά των 4 εργαστηρίων εδώ: youthnest.com/el/case-studies/health-lab/

Τέλος, η Health Lab τόνισε ότι «Σε μία περίοδο όπου η Υγεία αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης αξία, κρίνεται επιτακτική η καταγραφή του εν λόγω συστήματος με σκοπό τόσο την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του, καθώς η γνώση θα συμβάλει στην περαιτέρω μελέτη, αξιοποίηση και σχεδιασμό πολιτικών για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού, όσο και τη βελτίωση των υπηρεσιών για τους ωφελούμενους, αλλά και για τους ίδιους τους παρόχους. Γιατί… η Υγεία είναι πάνω από όλα!».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ