640

Εφαρμογές

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ποιο είναι το φυσιολογικό σου βάρος;

Θέλεις να μάθεις πόσο κοντά είσαι στο φυσιολογικό βάρος;
O Δείκτης Μάζας Σώματος δίνει τις απαντήσεις σε μικρούς και μεγάλους.

Τα στοιχεία σου

σε cm*
σε kg*
ετών μηνών
*Χρησιμοποίησε ακέραια ψηφία
**Κάθε εβδομάδα θα λαμβάνετε τη διατροφική σας ενημέρωση από το medNutrition.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Mei Z, Grummer-Strawn LM, Pietrobelli A, Goulding A, Goran MI, Dietz WH. Validity of body mass index compared with other body-composition screening indexes for the assessment of body fatness in children and adolescents. American Journal of Clinical Nutrition 2002;7597–985.

2. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey Cole, T. J, Bellizzi, M. C, Flegal, K. M, Dietz, W. H. BMJ 2000 320: p. 1240-1240.

3. Guo SS, Chumlea WC. Tracking of body mass index in children in relation to overweight in adulthood. Am J Clin Nutr 1999;70(suppl):145S–8S.

4. Cole TJ, Flegal ΚΜ, Nicholls D and Jackson A. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ 2007;335:194

5. WHO. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Report of a WHO Consultation on Obesity. Geneva: World Health Organization, 1997.

6. WHO. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Technical report 894. Geneva: World Health Organization, 2000.

7. Gallagher D, Heymsfield SB, Heo M, Jebb SA, Murgatroyd PR, Sakamoto Y. Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index. Am J Clin Nutr. 72: 694-701, 2000.

8. Μανιός Γιάννης. Διατροφική αξιολόγηση: Διαιτολογικό και ιατρικό ιστορικό, σωματομετρικοί, κλινικοί και βιοχημικοί δείκτες. Ιατρικές Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδης, Αθήνα, 2006.

Ποιο είναι το φυσιολογικό σου βάρος;