Νέα - Ειδήσεις

Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης μέσω διαδικτύου

29 Μαρτίου 2013
5874 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης μέσω διαδικτύου

Οι ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση, οι οποίοι ακολουθούν ένα κλινικό φαρμακευτικό πρόγραμμα ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης, το οποίο μπορούν να παρακολουθούν μέσω διαδικτύου, μάλλον θα καταφέρουν να μειώσουν την πίεσή τους σε ένα συνιστώμενο επίπεδο από ότι οι άνθρωποι που δε χρησιμοποιούν το πρόγραμμα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "American Heart Association journal Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes".

Η μελέτη, με επικεφαλής τον David J. Magid, μελέτησε την περίπτωση ανθρώπων που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα της Αμερικανικής Εταιρείας Καρδιάς Heart360. Το Heart360, το οποίο παρέχεται δωρεάν, είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για την παρακολούθηση της υγείας της καρδιάς, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν στο διαδίκτυο τα δεδομένα της αρτηριακής πίεσης του αίματός τους και να το στείλουν στους προσωπικούς τους παρόχους υγείας. Επίσης, το Heart360 παρέχει στους ασθενείς εκπαιδευτικές και ενημερωτικές πληροφορίες και τους επιτρέπει να παρακολουθούν την πρόοδό τους σχετικά με τους στόχους που θέτουν για την υγεία τους.

Συγκρίθηκαν δύο ομάδες ασθενών με υψηλή αρτηριακή πίεση. Η μια ομάδα αποτελείτο από 175 ασθενείς που παρακολουθούσαν στο σπίτι την αρτηριακή τους πίεση μέσω του Heart360. Η αγωγή τους προερχόταν από κλινικούς φαρμακοποιούς, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για να παρακολουθούν και να προσαρμόζουν τα φάρμακα. Η δεύτερη ομάδα αποτελείτο από 173 ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν τη συνήθη φροντίδα, κατά την οποία είχαν ενημερωθεί ότι η πίεση του αίματος τους ήταν υψηλή, έλαβαν γραπτώς ενημερωτικό υλικό για τη διαχείριση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, ενώ τους δόθηκαν οδηγίες όσον αφορά την παρακολούθησή τους από γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Μετά την έλευση 6 μηνών, το 54 % της ομάδας παρακολούθησης από το Heart360 είχε φτάσει το στόχο πίεσης του αίματός τους, ενώ μόνο το 35 % της δεύτερης ομάδας έφτασε τους στόχους της. Τα οφέλη της παρακολούθησης της πίεσης του αίματος μέσω του προγράμματος Heart360 ήταν ακόμα μεγαλύτερα σε άτομα με διαβήτη ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Τέλος, η ανεξέλεγκτη υπέρταση σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τη νεφρική ανεπάρκεια, και τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Η μείωση της πίεσης του αίματος στα συνιστώμενα επίπεδα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την εμφάνιση αυτών των γεγονότων. Από τα 76 εκατομμύρια ενηλίκων στις ΗΠΑ με υπέρταση, οι περισσότεροι από τους μισούς υποφέρουν από ανεξέλεγκτη αρτηριακή πίεση.

Πηγή: Medical News Today