Νέα - Ειδήσεις

Αξιολόγηση της επικινδυνότητας χημικών παραγόντων

16 Δεκεμβρίου 2015
6780 Προβολές
2 λεπτά να διαβαστεί
Αξιολόγηση της επικινδυνότητας χημικών παραγόντων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 η ημερίδα του ΕΦΕΤ με τίτλο «Αξιολόγηση της επικινδυνότητας χημικών παραγόντων : Ενισχύοντας τις βάσεις για την ασφάλεια των τροφίμων». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΦΕΤ ως Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα και στόχευε στην παρουσίαση εργαλείων και τρεχουσών πρακτικών για αξιολόγηση της επικινδυνότητας χημικών παραγόντων στα τρόφιμα, με αναφορές σε παραδείγματα εφαρμογών σε πρόσθετα και ρυπαντές.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Ι. Τσιάλτας, η κυρία Κ. Παντελή ως εκπρόσωπος του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Μπόλαρη, ο κ. Γ. Ντουνιάς ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Γ. Μπασκόζου και ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ κ. Ευ. Καλούσης.

Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη Δημοσίων Φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων, επιστήμονες από εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτών και στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων.

Κατά την έναρξη του προγράμματος της ημερίδας, η κυρία Ε. Τσιγαρίδα¹ εξήγησε τη νομική βάση και τις βασικές αρχές γύρω από τη διαδικασία αξιολόγησης της επικινδυνότητας παραγόντων κινδύνου στα τρόφιμα. Αμέσως μετά, ο κ. Γ. Γαροφαλάκης περιέγραψε τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ της EFSA και των Κρατών Μελών πάνω σε θέματα αξιολόγησης της επικινδυνότητας και αναφέρθηκε στις δράσεις του ΕΦΕΤ ως Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο Αν. Καθ. κ. Ν. Θωμαΐδης² παρουσίασε – συγκριτικά – ορισμένες από τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας κάνοντας αναφορά στις πιθανές εφαρμογές αυτών. Ακολούθως, ο κ. Γ. Μαράκης περιέγραψε τις μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μελετών συλλογής δεδομένων κατανάλωσης τροφίμων που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε. καθώς και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που τέτοιες μελέτες παρουσιάζουν κατά τη φάση της υλοποίησης.

Η κυρία Ε. Κακούρη³ παρουσίασε την εμπειρία του Γενικού Χημείου του Κράτους της Κύπρου από την ανάπτυξη του μοντέλου IMPRORISK και την εφαρμογή αυτού στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας της παρουσίας ρυπαντών στα τρόφιμα.

Η κυρία Α. Χριστοδουλίδου4 περιέγραψε τη μεθοδολογία που ακολουθείται από την EFSA για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας νέων προσθέτων τροφίμων ή προσθέτων για τα οποία υπάρχει αίτημα αλλαγής των όρων χρήσης. Αναφέρθηκε, επίσης, στο πρόγραμμα για την επαναξιολόγηση του συνόλου των προσθέτων τροφίμων, το οποίο υλοποιεί η EFSA.

Στη συνέχεια της ημερίδας, ο κ. Δ. Χρυσαφίδης5 παρουσίασε προσεγγίσεις για την ταχεία αξιολόγηση της επικινδυνότητας με δυνατότητα εφαρμογής τόσο σε πρόσθετα τροφίμων όσο και σε ρυπαντές.

Τέλος, η κυρία Ελ. Μπεμπέλου6 περιέγραψε τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας στην ειδική περίπτωση της παρουσίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, τονίστηκε η ανάγκη για την χρήση εναρμονισμένης ορολογίας σε θέματα αξιολόγησης επικινδυνότητας, την ανάπτυξη, προσαρμογή και εξέλιξη ευέλικτων και πρακτικών εργαλείων για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας χημικών παραγόντων στα τρόφιμα, καθώς και τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων έκθεσης του πληθυσμού σε αυτούς. Η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων θα συντελέσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων στη χώρα μας και, συνεπώς, θα βελτιώσει το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και θα ενισχύσει το αίσθημα εμπιστοσύνης στα προϊόντα του κλάδου των τροφίμων. Για τον σκοπό αυτό, η στενή συνεργασία μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και η υποστήριξη από την πλευρά της βιομηχανίας κρίθηκαν ως ιδιαίτερα πολύτιμες.

Σχετικά με το Εστιακό Σημείο EFSA

Ο ΕΦΕΤ είναι το Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ Ελληνικών φορέων, της EFSA και φορέων από τα υπόλοιπα Κράτη – Μέλη πάνω σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Εστιακού Σημείου υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/efsa

1. Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών, ΕΦΕΤ.
2. Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3. Μονάδα Εκτίμησης Κινδύνου, Γενικό Χημείο του Κράτους της Κύπρου.
4. Food Ingredients and Packaging Unit, EFSA.
5. Α' Χημική Υπηρεσία, Τμήμα Β', Γενικό Χημείο του Κράτους.
6. Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων – Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς,Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Πηγή: www.efet.gr