Επιστημονικά Νέα

Πώς επιδρά η ποικιλία γεύματος στο αναμενόμενο αίσθημα κορεσμού;

της Ζωής Κονιδάρη
09 Δεκεμβρίου 2016
10260 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
parea pou kanei pic nic

Photo source: www.shutterstock.com

Η ποικιλία στο γεύμα αυξάνει την ενεργειακή πρόσληψη, πιθανώς μέσω φυσιολογικών και ψυχολογικών διεργασιών που σηματοδοτούν τη λήξη του γεύματος. Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν πως το μέγεθος ενός γεύματος προκαθορίζεται και πως ο αναμενόμενος κορεσμός αποτελεί βασικό παράγοντα σε αυτόν τον καθορισμό. Όταν πρόκειται όμως για γεύμα με ποικιλία τροφίμων, η εκτίμηση του αναμενόμενου κορεσμού είναι δυσκολότερη. Η υιοθέτηση μια «ευρετικής» προσέγγισης στον καθορισμό του αναμενόμενου κορεσμού, δηλαδή η εστίαση σε ένα χαρακτηριστικό του γεύματος με σκοπό την εκτίμηση του κορεσμού, είναι πιθανό να συμβαίνει.

Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Bristol υπέθεσαν ότι όταν σε ένα γεύμα υπάρχει ποικιλία τροφίμων, ο αναμενόμενος κορεσμός προκύπτει με βάση τον αντιλαμβανόμενο όγκο των τροφίμων. Επιπλέον, υπέθεσαν ότι η μη εξοικείωση με τα τρόφιμα που απαρτίζουν το γεύμα ενισχύει τη χρήση του «ευρετικού όγκου» για την εκτίμηση του αναμενόμενου κορεσμού.

Πώς σχεδιάστηκε η μελέτη;

Τους εθελοντές της μελέτης αποτέλεσαν 32 άντρες και 36 γυναίκες, μη χορτοφάγοι, ελεύθεροι τροφικών αλλεργιών, δυσανεξιών και διατροφικών διαταραχών για τους τελευταίους 6 μήνες. Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε δοκιμές, σε κάθε μία από τις οποίες τους παρουσίαζαν εικόνες από ένα πιάτο με ποικιλία τροφίμων. Σε κάθε δοκιμή ο αριθμός των διαφορετικών τροφίμων κυμαινόταν από 1 έως 6 τρόφιμα. Χάρη στη μέθοδο συστηματικής δεξιόστροφης περιστροφής, κάθε τρόφιμο παρουσιάσθηκε ισάριθμες φορές στον κάθε εθελοντή.

Στους εθελοντές ζητήθηκε να δώσουν ξεχωριστές εκτιμήσεις για τον αναμενόμενο κορεσμό και τον αντιλαμβανόμενο όγκο τροφής. Για την εκτίμηση του αναμενόμενου κορεσμού και του αντιλαμβανόμενου όγκου, οι εθελοντές έπρεπε να ταιριάξουν την εικόνα του γεύματος που τους παρουσιαζόταν με εικόνα συγκεκριμένου οικείου γεύματος που θεωρούσαν είτε ότι θα τους προκαλέσει τον αντίστοιχο κορεσμό είτε ότι έχει ανάλογο όγκο, αντίστοιχα. Η εξοικείωση με τα τρόφιμα αξιολογήθηκε με βάση την συχνότητα κατανάλωσης τους.

Ποιά συμπεράσματα προκύπτουν;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όταν η ποικιλία στα γεύματα ήταν μεγάλη (>3 διαφορετικά τρόφιμα σε 1 γεύμα), οι εκτιμήσεις για τον αναμενόμενο κορεσμό και τον αντιλαμβανόμενο όγκο συνέκλιναν, και μάλιστα το φαινόμενο ήταν πιο έντονο στα άτομα που ήταν λιγότερο εξοικειωμένα με τα επιμέρους τρόφιμα του γεύματος. Αντίθετα, όταν η ποικιλία ήταν χαμηλή, οι εκτιμήσεις δεν συμφωνούσαν.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, οι αρχικές υποθέσεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα γεύματα διαθέτουν ποικιλία τροφίμων, τα άτομα χρησιμοποιούν ως κριτήριο για τον αναμενόμενο κορεσμό τον αντιλαμβανόμενο όγκο των τροφίμων, ιδίως όταν δεν είναι εξοικειωμένα με τα συγκεκριμένα τρόφιμα.Περισσότερες μελέτες, που θα εξασφαλίζουν την αιτιολογική συσχέτιση, θα διερευνούν επιπλέον παραμέτρους που ενδέχεται να επηρεάζουν συγκεκριμένη σχέση- όπως η αρέσκεια στα επιμέρους τρόφιμα-, αλλά και που θα συσχετίζουν τη χρήση του «ευρετικού όγκου» με την τελική κατανάλωση τροφής, θα δώσουν μια καλύτερη εικόνα επί του θέματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Keenan, G.S., J.M. Brunstrom, and D. Ferriday, Effects of meal variety on expected satiation: Evidence for a 'perceived volume' heuristic. Appetite, 2015. 89C: p. 10-15.

Ζωή Κονιδάρη
Ζωή Κονιδάρη Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.