ΠΙΣΩ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ιωάννης Παχιαδάκης

Ιωάννης Παχιαδάκης

MPhil, MRCP Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Δ' Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»