Επιστημονικά Νέα

Πώς σχετίζονται τα οικογενειακά γεύματα με τη νεανική παχυσαρκία;

της Γεωργίας Ρουσινού
20 Ιανουαρίου 2017
10257 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
oikogeniako trapezi

Photo source: www.shutterstock.com

Ο ρυθμός αύξησης της εφηβικής παχυσαρκίας και ο κίνδυνος παραμονής του υπέρβαρου στην ενήλικη ζωή του ατόμου, έχει οδηγήσει στην διερεύνηση και αναγνώριση τροποποιήσιμων παραγόντων στο περιβάλλον του εφήβου, οι οποίοι μπορούν να προστατέψουν τον έφηβο από την εμφάνιση παχυσαρκίας κατά το διάστημα της μετάβασης του προς την ενηλικίωση. Έχει προταθεί ότι η κατανάλωση οικογενειακών γευμάτων μπορεί να δράσει προληπτικά προς αυτήν την κατεύθυνση.


Κατεβάστε Δωρεάν: Ζωγραφίζοντας… Το Διατροφονήσι! [PDF]


Ποιά είναι τα ερευνητικά δεδομένα;

Ερευνητές από το University of Minnesota και το Columbia University εξέτασαν το κατά πόσο η κατανάλωση οικογενειακών γευμάτων στην εφηβεία προστατεύει τους εφήβους από την εμφάνιση υπέρβαρου/παχυσαρκίας 10 χρόνια αργότερα, ως νεαρούς ενήλικες. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από την 10ετή διαχρονική μελέτη κοόρτης, Project Eating and Activity in Teens –III, τα οποία αφορούσαν σε 2.117 έφηβους.

Στην έναρξη της μελέτης (1998-1999), οι πληροφορίες σχετικά με τη διατροφική πρόσληψη, σωματική δραστηριότητα, συμπεριφορές ελέγχου του βάρους, συχνότητα οικογενειακών γευμάτων και ΔΜΣ, συλλέχθηκαν στο γυμνάσιο ή λύκειο και 10 έτη αργότερα (2008-2009) μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομικά. Οι συμμετέχοντες χαρακτηρίζονταν από ποικιλομορφία στην εθνικότητα (52% μειονότητες) και το κοινονικοοικονομικό επίπεδο (38% οικογένειες με χαμηλό εισόδημα), ηλικίας 19-31 ετών και 55% ήταν γυναίκες. Εφαρμόστηκε λογιστική παλινδρόμηση για τη συσχέτιση του σωματικού βάρους στην ενήλικη ζωή με τη συχνότητα κατανάλωσης οικογενειακών γευμάτων 10 χρόνια νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών.

Τι φάνηκε από την έρευνα;

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι 51% των συμμετεχόντων ήταν υπέρβαροι και 22% παχύσαρκοι. Ανάμεσα στους εφήβους οι οποίοι δεν είχαν ποτέ οικογενειακά γεύματα, το 60% ήταν υπέρβαροι και το 29% παχύσαρκοι στον 10ετή επανέλεγχο. Συνολικά, όλα τα επίπεδα της συχνότητας κατανάλωσης οικογενειακών γευμάτων (1-2, 3-4, ≥5 γεύματα/εβδομάδα) στο διάστημα της εφηβείας, βρέθηκαν να συσχετίζονται σημαντικά με μειωμένες πιθανότητες υπέρβαρου ή παχυσαρκίας 10 χρόνια αργότερα, συγκριτικά με την απουσία οικογενειακών γευμάτων.

Η μελέτη υποστηρίξει ότι η κατανάλωση οικογενειακών γευμάτων στη διάρκεια της εφηβείας μπορεί να προστατέψει από την ανάπτυξη υπέρβαρου και παχυσαρκίας στη νεαρή ενήλικη ζωή. Η προστατευτική επίδραση που παρατηρήθηκε μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα οικογενειακά γεύματα είναι συνήθως πιο ισορροπημένα και υγιεινά, αποτελούν μια ευκαιρία για την εκδήλωση συναισθημάτων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, και οι έφηβοι εκτίθενται σε γονική μοντελοποίηση που μπορεί να οδηγήσει σε υγιεινότερη διατροφική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για γονείς και επαγγελματίες υγείας που δουλεύουν με εφήβους και μπορούν να αποτελέσουν ένα επιπλέον όπλο στην προσπάθεια πρόληψης της παχυσαρκίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Berge JM, Wall M, Hsueh TF, Fulkerson JA, Larson N, Neumark-Sztainer D. The Protective Role of Family Meals for Youth Obesity: 10-Year Longitudinal Associations. The Journal of Pediatrics. 2014;

Γεωργία Ρουσινού
Γεωργία Ρουσινού Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc., RD