Επιστημονικά Νέα

Η σχέση της φλεγμονής με την εμφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη

της Ζωής Κονιδάρη
25 Ιουλίου 2022
19230 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
diavitis kai flegmwnh

Photo source: www.bigstockphoto.com

Η σχέση μεταξύ σακχαρώδους διαβήτη και φλεγμονής δεν έχει απόλυτα ξεκάθαρη κατεύθυνση. Το κατά πόσο η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη ή ο σακχαρώδης διαβήτης να οδηγεί σε μια φλεγμονώδη κατάσταση δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένο.

Ομάδα ερευνητών, από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, πραγματοποίησαν προοπτική μελέτη για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος.

Ποιος ήταν ο σκοπός της μελέτης;

Πιο αναλυτικά, σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν οι διάφοροι δείκτες φλεγμονής επηρεάζουν ανεξάρτητα ή και συνδυαστικά εμφάνιση του ΣΔ, καθώς και τον πιθανό ρόλο της παχυσαρκίας και της ινσουλινοαντίστασης στη σχέση αυτή.

Πώς σχεδιάστηκε η μελέτη;

Στη μελέτη συμμετείχαν 1514 άνδρες μέσης ηλικίας 46±13 ετών, και 1528 γυναίκες μέσης  ηλικίας 45±13 ετών, με καλή καρδιαγγειακή υγεία. Έγινε συλλογή κοινωνικοδημογραφικών και ανθρωπομετρικών πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών σε σχέση με τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό των συμμετεχόντων.  Οι δείκτες φλεγμονής που μετρήθηκαν ήταν: η ιντερλευκινη-6 (IL-6), η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP),  ο παράγοντας νέκρωσης α (TNF-a), το αμυλοειδές άλφα ορού (SSA), το ινωδογόνο,  και η ομοκυστεΐνη. Οι εθελοντές επαναξιολογήθηκαν σε 10 χρόνια. Το τελικό μέγεθος του δείγματος προς ανάλυση ήταν 1485 άτομα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η επίπτωση του ΣΔ ήταν 12,9% (13,4% σε άντρες και 12,4% σε γυναίκες). Αφού ελήφθησαν υπόψη ως συγχυτικοί παράγοντες χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής, καπνιστικές συνήθειες, κληρονομικότητα, υπερχοληστερολαιμία και υπέρταση φάνηκε ότι:

  • η αυξημένη IL-6 φάνηκε να αυξάνει κατά 2,2 φορές τον κίνδυνο για εμφάνιση ΣΔ στη δεκαετία (95% CI:1,13-4,28),
  • τα αυξημένα επίπεδα CRP και IL-6 ή CRP και ινωδογόνου αύξησαν τον κίνδυνο κατά 1,93 φορές (95% CI: 1,20 – 3,08), και 2,37 φορές (95% CI: 1,37-4,16), αντίστοιχα,
  • οι τιμές και των 2 δεικτών ήταν ≥75ο εκατοστημόριο έναντι <75οεκατοστημότριο, αντίστοιχα,
  • ο ΔΜΣ μεσολαβεί σημαντικά στην επίδρασης της φλεγμονής

Τα συμπεράσματα για τον επαγγελματία υγείας

Από τα παραπάνω πιθανολογείται ότι ορισμένοι δείκτες φλεγμονής θα μπορούσαν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της εμφάνισης ΣΔ. Πολύ σημαντική είναι η επίδραση που φαίνεται να έχει ο λιπώδης ιστός, ο οποίος επιδρά στην αύξηση της φλεγμονής και της ινσουλινοαντίστασης, αυξάνοντας τον κίνδυνο για εμφάνιση της νόσου.

Ως διαιτολόγοι δε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιστήσουμε την προσοχή των πελατών μας στη διατήρηση ενός υγιεινού σωματικού βάρους, αλλά και στην ένταξη στην καθημερινότητά τους, τροφίμων που συμβάλλουν στην μείωση της φλεγμονής, όπως φρούτα, λαχανικά, λιπαρά ψάρια, λιναρόπορος και ξηροί καρποί.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Single and combined effects of inflammatory markers on 10 year diabetes incidence: The mediating role of adiposity-Results from the ATTICA cohort study”,Koloverou E1, Panagiotakos DB1, Georgousopoulou EN1, Chrysohoou C2, Tousoulis D2, Stefanadis C2, Pitsavos C2; ATTICA Study Group.

 

Ζωή Κονιδάρη
Ζωή Κονιδάρη Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.