Εργασία

Διαδικασία πρόσληψης του λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών

του Γιώργου Βλαχάκου
25 Ιουλίου 2018
12804 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
diadikasia proslipsis epikourikou proswpikou

Photo source: www.bigstockphoto.com

Σύμφωνα με την νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας, οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας), οι Δ.Υ.ΠΕ, το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», η Α.Ε.Μ.Υ για το Νοσοκομείο της Θήρας και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορούν να προσλαμβάνουν επικουρικό (νοσηλευτικό-παραϊατρικό) προσωπικό, όλων των κατηγοριών και κλάδων πλην ιατρών για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, από ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται σε κάθε Δ.Υ.ΠΕ.

Προϋποθέσεις για την εγγραφή στους καταλόγους

Κάποιες από τις προϋποθέσεις για την εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους είναι οι ενδιαφερόμενοι:

  • Να κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Να μην έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους
  • Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού. (καθαρό ποινικό μητρώο)
  • Να μην κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή να μην υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).

Κριτήρια/ μοριοδότηση για την κατάταξη των υποψηφίων

Η κατάταξη και η επιλογή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους θα γίνει με κριτήρια/ μοριοδότηση ανάλογη με αυτή του ΑΣΕΠ. Αυτά είναι:

  • Προϋπηρεσία σε Δομές Υγείας
  • Ειδική προϋπηρεσία/ εμπειρία σε ΜΕΘ και ΤΕΠ
  • Χρόνος ανεργίας
  • Κοινωνικά κριτήρια (ανήλικα τέκνα, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκή οικογένεια, ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εντοπιότητα)

Πως γίνεται η εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους;

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στους καταλόγους γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας loipoepikouriko.moh.gov.gr έως τις 30/7/2018 και ώρα 24.00.

Καταλήγοντας

Έτσι σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας: «Με τη διαδικασία αυτή, το ΕΣΥ αποκτά για πρώτη φορά έναν αξιόπιστο και διαφανή μηχανισμό έγκαιρης κάλυψης αναγκών σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, διασφαλίζοντας έτσι την επαρκή στελέχωση των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας όλης της χώρας».

Κάνοντας click πάνω στην εικόνα μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο PDF και να διαβάστε αναλυτικά την απόφαση του Υπουργείου για περισσότερες πληροφορίες:

efimerida kyverniseos

Γεώργιος Βλαχάκος
Γεώργιος Βλαχάκος Διαιτολόγος - Διατροφολόγος