Επιστημονικά Νέα

Επιδράσεις του συμπληρώματος Kουρκουμίνης στην Hπατική λειτουργία

19 Ιουνίου 2024
1449 Προβολές
2 λεπτά να διαβαστεί
kourkoumini kai ipatiki leitoyrgia

Photo Source: www.canva.com

Εισαγωγή

Ηπατικές παθήσεις

Οι μη ιογενείς, χρόνιες ηπατικές παθήσεις αποκτούν ολοένα και περισσότερο επιδημιολογική σημασία στις ανεπτυγμένες, καθώς και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές οι καταστάσεις κυμαίνονται από διαταραχές, όπως η αλκοολική ή μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ALD/NAFLD), έως απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κίρρωσης και της ηπατικής νόσου τελικού σταδίου.

Αίτια Ηπατικών Παθήσεων

Διάφορες περιβαλλοντικές αιτίες έχουν συσχετιστεί με αυτές τις διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Αυξημένη πρόσληψη αλκοόλ
  • Μη ισορροπημένων διατροφικών προσεγγίσεων που οδηγούν σε παχυσαρκία
  • Μεγαλύτερη τάση για καθιστική ζωή

Αντιμετώπιση Ηπατικών Παθήσεων

Ανεξάρτητα από το ποιοι μπορεί να είναι οι υποκείμενοι μηχανισμοί, πολλές μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος υγείας, χρησιμοποιώντας τόσο προληπτικά όσο και παρεμβατικά μέτρα.

Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι η τροποποίηση της διατροφής έχει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί ως βασικό στοιχείο σε παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση των συμπτωμάτων σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατικές παθήσεις.

Τι είναι η κουρκουμίνη;

Η κουρκουμίνη είναι η κύρια βιοδραστική ένωση του κουρκουμά. Ο κουρκουμάς χρησιμοποιείται τόσο για τα θεραπευτικά του αποτελέσματα όσο και για τις μαγειρικές του χρήσεις.

Η κουρκουμίνη έχει υποστηριχθεί ότι έχει ισχυρά αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Δεδομένου ότι η φλεγμονή παίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία των χρόνιων ηπατικών παθήσεων, και δεδομένου ότι υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα σχετικά με την επίδραση της κουρκουμίνης/κουρκουμά στα ηπατικά ένζυμα πραγματοποιήθηκε αυτή η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της βιβλιογραφίας, με τη μορφή τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs), που εξετάζει τον αντίκτυπο του συμπληρώματος κουρκουμά/κουρκουμίνης σε δείκτες ηπατικής υγείας, όπως η ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), η αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT) και η γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) ).

Μέθοδος

Πραγματοποιήθηκε πλήρης αναζήτηση σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων (π.χ. PubMed, Scopus , Web of Science, Cochrane Library και Google Scholar) από την αρχή έως τον Οκτώβριο του 2022. Τα τελικά αποτελέσματα περιελάμβαναν την ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST), αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT) και την γ-γλουταμυλοτρανσφεράση ( GGT).

Σκοπός

Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs), σκοπός ήταν η εξέταση της επίδρασης της χορήγησης κουρκουμά/κουρκουμίνης σε ορισμένες δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας (LFT).

Αποτελέσματα

Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, παρατηρήθηκε ότι τα συμπληρώματα κουρκουμά/κουρκουμίνης έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά τους δείκτες της ηπατικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ALT και AST. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε τέτοιο αποτέλεσμα σε σχέση με τη GGT.

Οι ALT, AST και GGT είναι οι πιο κοινές μετρήσεις της ηπατικής υγείας, που χρησιμοποιούνται τόσο σε κλινικά όσο και σε ερευνητικά περιβάλλοντα.

Ωστόσο, είναι συνετό να έχουμε κατά νου ότι τα επίπεδα αίματος αυτών των μετρήσεων απέχουν πολύ από το να αποτελούν έγκυρη αξιολόγηση της ηπατικής κατάστασης του ατόμου, καθώς τα επίπεδα αυτών των ενζύμων αυξάνονται και σε περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με ηπατική πάθηση, όπως σε καρδιακές βλάβες.

Κουρκουμίνη και Αντιοξειδωτική δράση

Δεδομένου του γεγονότος ότι η κουρκουμίνη έχει ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η επίδρασή της στη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας (LFTs) προέρχεται από τις ιδιότητές της για καθαρισμό των ελεύθερων ριζών. Διάφοροι μοριακοί μηχανισμοί έχουν υποτεθεί ότι συνδέουν τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες της κουρκουμίνης με τη βελτίωση της LFTs.

Επομένως, μπορεί να συναχθεί ότι η κουρκουμίνη ασκεί μεγάλο μέρος της ηπατοπροστατευτικής της δράσης μέσω των αντιοξειδωτικών της χαρακτηριστικών.

Συνίσταται όμως, ότι εάν τα συμπληρώματα κουρκουμά/κουρκουμίνης χορηγούνται κλινικά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές παθήσεις του ατόμου και να δίνεται μέγιστη προσοχή.

Συμπέρασμα

Φαίνεται ότι η χορήγηση κουρκουμά /κουρκουμίνης μπορεί να είναι αποτελεσματική στη βελτίωση των επιπέδων AST και ALT. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω κλινικές δοκιμές για να εξεταστεί η επίδρασή του στην GGT.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Dehzad MJ, Ghalandari H, Amini MR, Askarpour M. Effects of curcumin/turmeric supplementation on liver function in adults: A GRADE-assessed systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Complement Ther Med. 2023 Jun;74:102952. doi: 10.1016/j.ctim.2023.102952. Epub 2023 May 11. PMID: 37178581.

Μαρία Γιαννακού
Μαρία Γιαννακού Διαιτολόγος – Διατροφολόγος