Επιστημονικά Νέα

Επίδραση Έλλειψης Ύπνου στη Διατροφή και τη Σύσταση του Σώματος

της Βασιλικής Καλαθά
01 Νοεμβρίου 2023
3444 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
elleipsi ypnou systasi somatos

Photo source: www.canva.com

Εισαγωγή

Η προσοχή που αποδίδεται στη συνεχή έλλειψη ύπνου και στις επιπτώσεις της στον κίνδυνο παχυσαρκίας αυξάνεται διαρκώς, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται περιορισμένος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών επί του θέματος. Παρά το γεγονός ότι έχει εντοπιστεί μία σύνδεση μεταξύ έλλειψης ύπνου και αυξημένου κινδύνου παχυσαρκίας, τα ερευνητικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα. Ενόψει αυτού, η ανάγκη εμβαθύνσεως στον τρόπο με τον οποίο η ο ύπνος επηρεάζει την ενεργειακή πρόσληψη, την ενεργειακή δαπάνη και τη σύσταση του σώματος είναι επιβεβλημένη.

Σκοπός της Μελέτης

Ο πρωταρχικός στόχος της τρέχουσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις συνέπειες του πειραματικά επαγόμενου περιορισμού του ύπνου στην ενεργειακή πρόσληψη, την ενεργειακή δαπάνη και τη σύσταση του σώματος σε υγιή, μη παχύσαρκα άτομα. Το κεντρικό ερώτημα αυτής της έρευνας αφορούσε στον τρόπο με τον οποίο η έλλειψη ύπνου επηρεάζει τους παράγοντες αυτούς και εάν υπάρχει συσχέτιση με την εμφάνιση κεντρικού τύπου παχυσαρκίας.

Πως Σχεδιάστηκε η Μελέτη;

Για την επίλυση των παραπάνω ερωτημάτων, υλοποιήθηκε μια μελέτη που εκτεινόταν σε διάστημα 21 ημερών. Δώδεκα υγιή άτομα συμμετείχαν στην έρευνα, χωρισμένοι σε δύο ομάδες: μία ομάδα υποβλήθηκε σε πειραματικό περιορισμό του ύπνου (με δυνατότητα ύπνου 4 ωρών) ενώ η άλλη ομάδα ακολούθησε το πρότυπο ύπνου της (δυνατότητα ύπνου 9 ωρών). Σε πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της ενεργειακής πρόσληψης, της ενεργειακής δαπάνης, του σωματικού βάρους, της σύστασης του σώματος και της κατανομής του λίπους.

Τι έδειξαν τα Αποτελέσματα;

  • Ενεργειακή Πρόσληψη και Δαπάνη: Κατά τον πειραματικό περιορισμό του ύπνου, παρατηρήθηκε αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης, καθώς οι συμμετέχοντες κατανάλωναν περισσότερες θερμίδες. Αυτή η αύξηση συνοδευόταν από αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης και λίπους (P = 0,015, P = 0,050, P = 0,046 αντίστοιχα).
  • Ενεργειακή Δαπάνη: Παρά την αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης, η ενεργειακή δαπάνη παρέμεινε αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του πειραματικού περιορισμού του ύπνου (όλα P > 0,16).
  • Βάρος: Οι συμμετέχοντες που υποβλήθηκαν σε πειραματικό περιορισμό ύπνου κατέγραψαν σημαντική αύξηση στο συνολικό βάρος σε σύγκριση με την ομάδα έλεγχου (P = 0,008).
  • Σύνθεση Σώματος: Παρά την έλλειψη αλλαγών στο συνολικό σωματικό λίπος (P = 0,710), το ολικό κοιλιακό λίπος αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του πειραματικού περιορισμού του ύπνου (P = 0,011). Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν σημαντικές αυξήσεις σε υποδόριο και σπλαχνικό λίπος (P = 0,047 και P = 0,042 αντίστοιχα).

Ποια τα Συμπεράσματα για τον επαγγελματία Διαιτολόγο – Διατροφολόγο;

  • Επίδραση του Υπνου στην Ενεργειακή Πρόσληψη: Οι συμμετέχοντες που υποβλήθηκαν σε πειραματικό περιορισμό του ύπνου κατανάλωσαν περισσότερες θερμίδες, με αυξημένη πρωτεΐνη και λίπος. Αυτό μπορεί να επισημαίνει ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάζει την διατροφική συμπεριφορά και την προτίμηση για ορισμένα τρόφιμα.
  • Ενεργειακή Δαπάνη και Σύνθεση Σώματος: Παρά την έλλειψη ύπνου, η ενεργειακή δαπάνη παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες που υποβλήθηκαν σε πειραματικό περιορισμό ύπνου κατέγραψαν σημαντική αύξηση στο συνολικό βάρος τους και στο κοιλιακό λίπος. Αυτό μπορεί να υποδείξει ότι η έλλειψη ύπνου ενδέχεται να σχετίζεται με αυξημένη τάση για παχυσαρκία, η οποία συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο μεταβολικών διαταραχών
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Covassin, N., Singh, P., McCrady-Spitzer, S. K., St Louis, E. K., Calvin, A. D., Levine, J. A., & Somers, V. K. (2022). Effects of experimental sleep restriction on energy intake, energy expenditure, and visceral obesity. Journal of the American College of Cardiology79(13), 1254-1265.

Βασιλική Καλαθά
Βασιλική Καλαθά Τελειόφοιτος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής