Επιστημονικά Νέα

Ο Αντίκτυπος της Πανδημίας CoVid-19 στις Διατροφικές Διαταραχές

15 Μαΐου 2023
1671 Προβολές
2 λεπτά να διαβαστεί
pandimia diatrofikes diataraxes

Photo source: www.canva.com

Η πανδημία COVID – 19, φαίνεται να έχει επηρεάσει τις διατροφικές συμπεριφορές του γενικού πληθυσμού (π.χ. ανεξέλεγκτη διατροφή, λιγότερα δομημένα γεύματα), οι οποίες έχουν γίνει όλο και πιο διαταραγμένες σε σύγκριση με πριν από την πανδημία.

Το απότομο lockdown, η περιορισμένη πρόσβαση σε εξωτερικά ιατρεία και οι μεγάλες λίστες αναμονής συνέβαλαν στην εμφάνιση μοναδικών προκλήσεων για τα άτομα με διαταραχές πρόσληψης τροφής.

Σκοπός

Οι στόχοι ήταν η συστηματική ανασκόπηση όλων των μελετών που εξετάζουν τον αντίκτυπο της πανδημίας σε άτομα με κάποια διαταραχή πρόσληψης τροφής, συμπεριλαμβανομένων (α) της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, (β) τον αριθμό των νοσηλειών και παράλληλα ο εντοπισμός κοινών ευρημάτων στις μελέτες.

Σχεδιασμός

Η παρούσα ανασκόπηση δημοσιεύτηκε το 2022 στο International Journal of Eating Disorders. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν όλες τις μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της πανδημίας COVID-19 σε διάφορες παραμέτρους ατόμων με διατροφικές διαταραχές, οι οποίες δημοσιεύθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και 20 Οκτωβρίου 2021. Η αναζήτηση δεν είχε περιορισμούς στον τόπο διεξαγωγής, την γλώσσα γραφής ή την ηλικία των ατόμων που συμμετείχαν. Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 53 μελέτες, οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν ήταν 36.485.

Από όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην μελέτη, τα 3223 αντιμετώπιζαν ψυχογενή ανορεξία, τα 1203 ψυχογενή βουλιμία, τα 722 διαταραχή υπερφαγίας, τα 1243 αντιμετώπιζαν κάποια διαταραχή πρόσληψης τροφής μη προσδιοριζόμενης αλλιώς. Παράλληλα, οι 126 είχαν διαγνωστεί με διαταραχή περιοριστικής πρόσληψης τροφής, οι 47 με διαταραχή κάθαρσης και οι 25 με σύνδρομο νυχτερινής πρόσληψης τροφής. Η μέση ηλικία των ατόμων ήταν 24,22 έτη (εύρος: 13–42 έτη) και το ποσοστό των γυναικών ήταν 90,3%.

Τι έδειξαν τα Αποτελέσματα;

Αύξηση στις Νοσηλείες

Μέσα από τις μελέτες φάνηκε πως οι συνολικές εισαγωγές στα νοσοκομεία από άτομα διαγνωσμένα με κάποια διαταραχή πρόσληψης τροφής, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 48% κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, στις παιδιατρικές κλινικές, σημειώθηκε μέση αύξηση 83%, ενώ για τους ενήλικες η αύξηση ήταν κατά 16%.

Αυξημένη Σοβαρότητα Συμπτωμάτων

Το 36% των μελετών ανέφεραν αύξηση των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της υπερφαγίας και της κάθαρσης.

Προκλήσεις πρόσβασης στη Θεραπεία

Η μειωμένη διαθεσιμότητα προσωπικής θεραπείας, οι αλλαγές στην παροχή θεραπείας και οι οικονομικές δυσκολίες φάνηκαν εμπόδια. Μάλιστα, σε μία μελέτη εντόπισαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν απώλεια υποστήριξης, ένιωθαν ότι δεν άξιζαν βοήθεια και εξέφρασαν δυσκολίες ως προς τις διαδικτυακές επιλογές θεραπείας.

Διαταραχές στην Ψυχική Υγεία

Όπως παρατηρήθηκε, η πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ατόμων με διατροφικές διαταραχές, ενισχύοντας την κατάθλιψη, τις τάσεις αυτοκτονίας, το άγχος, και το αίσθημα μοναξιάς, εξαιτίας της αναγκαστικής απομόνωσης που επέφερε η πανδημία.

Ανάγκη για περαιτέρω Ερευνα

Η ανασκόπηση σημειώνει ότι οι περισσότερες μελέτες δεν έκαναν διάκριση μεταξύ διαφορετικών ειδών διατροφικών διαταραχών (π.χ. ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία, διαταραχή υπερφαγίας). Για τον λόγο αυτό, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας σε αυτές τις διαφορετικές κατηγορίες, καθώς και σε άτομα με άλλους τύπους διαταραγμένης διατροφής.

Βέβαια, παρά τη συνολική αρνητική επίδραση της πανδημίας COVID-19, σε 7 από τις μελέτες, τα άτομα ανέφεραν ότι κατάφεραν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους για αυτοφροντίδα, αυτοστοχασμό. Να σημειωθεί βέβαια, πως τα άτομα αυτά παρακολουθούσαν εντατικά προγράμματα θεραπείας.

Ποια τα Συμπεράσματα για τον επαγγελματία Διαιτολόγο-Διατροφολόγο;

Tα βασικά συμπεράσματα για έναν επαγγελματία διαιτολόγο-διατροφολόγο είναι τα εξής:

Εντοπισμός Διαταραχών πρόσληψης Τροφής

Δεδομένου του αυξημένου κινδύνου για διατροφικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι σημαντικό για τους διαιτολόγους να επαγρυπνούν σχετικά με τον έλεγχο για διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές και συμπτώματα.

Εντοπισμός αλλαγών/αύξησης Διατροφικών Συμπεριφορών/Συμπτωμάτων

Ένας διαιτολόγος πρέπει να είναι σε θέση να διερευνήσει και να εντοπίσει τις αλλαγές αυτές (π.χ. εμετός, χρήση διουρητικών, υπερβολική γυμναστική) και να προσφέρει την ανάλογη υποστήριξη και καθοδήγηση.

Προτεραιότητα στην πρώιμη Παρέμβαση

Η ανασκόπηση τόνισε τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης σε άτομα με διατροφικές διαταραχές. Ένας διαιτολόγος λοιπόν, είναι καλό να συνεργάζεται με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για τον έγκαιρο εντοπισμό και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση.

Ενημέρωση για τον αντίκτυπο της Κοινωνικής Απομόνωσης

Ένας επαγγελματίας διαιτολόγος οφείλει να αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της κοινωνικής απομόνωσης και να προσφέρει υποστήριξη και ορθές συμβουλές για την αποφυγή επιρροής στις διατροφικές συνήθειες του ατόμου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

J Devoe, D., Han, A., Anderson, A., Katzman, D. K., Patten, S. B., Soumbasis, A., ... & Dimitropoulos, G. (2023). The impact of the COVID‐19 pandemic on eating disorders: A systematic review. International Journal of Eating Disorders56(1), 5-25.