Επιστημονικά Νέα

Διαισθητική Διατροφή: με ποιες Συμπεριφορές σχετίζεται;

12 Ιανουαρίου 2023
4644 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
diaisthitiki diatrofi

Photo source: www.canva.com

Έντονος είναι το τελευταίο διάστημα ο προβληματισμός μεταξύ των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ενασχόληση με τη δίαιτα στη σχέση με το φαγητό. Έτσι, η προσοχή έχει στραφεί σε εναλλακτικές προσεγγίσεις για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την πρόληψη της αύξησης βάρους. Η διαισθητική διατροφή έχει συσχετιστεί με καλύτερους δείκτες υγείας σε συγχρονικές μελέτες, αλλά είναι λιγότερο γνωστές οι μακροπρόθεσμες συσχετίσεις της διαισθητικής διατροφής και συμπεριφορών που σχετίζονται με το βάρος. Σε πρόσφατη μελέτη αξιολογήθηκε το κατά πόσο η διαισθητική διατροφή στην πρώιμη ενήλικη ζωή σχετίζεται με το βάρος, την ενασχόληση με δίαιτες, τις υγιεινές και ανθυγιεινές συμπεριφορές ελέγχου του βάρους και την υπερφαγία με απώλεια ελέγχου, πέντε χρόνια αργότερα.

Πώς σχεδιάστηκε η Μελέτη και ποιά τα αποτελέσματα;;

Στα πλαίσια της μελέτης EAT (Eating and Activity in Teens and Young Adults) νεαροί ενήλικες (Ν=1660) ερωτήθηκαν σχετικά με τη διαισθητική διατροφή. Η κατάσταση βάρους, η δίαιτα, οι υγιεινές και ανθυγιεινές συμπεριφορές ελέγχου βάρους και η υπερφαγία με απώλεια ελέγχου αξιολογήθηκαν σε δύο χρονικές στιγμές. Από το πρώτο στάδιο των αναλύσεων, οι οποίες προσαρμόστηκαν για κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, βρέθηκε ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που έτρωγαν διαισθητικά είχαν χαμηλότερο επιπολασμό αυξημένου σωματικού βάρους και χαμηλότερη ενασχόληση με δίαιτες, ανθυγιεινές συμπεριφορές ελέγχου βάρους και υπερφαγία κατά την 5ετή παρακολούθηση, σε σύγκριση με αυτούς που δεν έτρωγαν διαισθητικά. Ωστόσο, όταν στην ανάλυση προστέθηκαν οι συμπεριφορές που σχετίζονταν με το βάρος όπως αξιολογήθηκαν κατά τις πρώτες μετρήσεις (baseline), τα αποτελέσματα άλλαξαν. Συγκεκριμένα, μεταξύ των γυναικών, μετά από τις πρόσθετες προσαρμογές, η διαισθητική διατροφή δεν είχε σχέση με καμία από τις συμπεριφορές που μελετήθηκαν σε 5ετή παρακολούθηση. Μεταξύ των ανδρών, η διαισθητική διατροφή (ΔΔ) προέβλεψε μικρότερη πιθανότητα εμπλοκής σε ανθυγιεινές συμπεριφορές ελέγχου βάρους (ΔΔ: 30,0% έναντι μη ΔΔ: 41,9%, p= 0,002) και υπερφαγίας (ΔΔ: 0,9% έναντι μη ΔΔ: 1,5%, p= 0,046).

Ποιά τα Συμπεράσματα για τιν επαγγελματία Διαιτολόγο;

Συμπερασματικά, από το δείγμα νεαρών ενηλίκων που εξετάστηκε φάνηκε ότι η διαισθητική διατροφή συνδέθηκε με καλύτερους δείκτες διατροφής και συμπεριφορές που σχετίζονται με το βάρος πέντε χρόνια αργότερα, υποδηλώνοντας ότι η διαισθητική κατανάλωση μπορεί να έχει πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη, αλλά αυτό ανατράπηκε όταν λήφθηκαν υπόψιν οι συμπεριφορές σχετικά με το βάρος των πρώτων μετρήσεων στις γυναίκες υποδηλώνοντας την ύπαρξη μίας αμφίδρομης συσχέτισης που μπορεί να έχει ήδη εγκαθιδρυθεί στη νεαρή ενήλικη ζωή.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να μελετηθεί εκτενέστερα το εάν και πώς τα χαρακτηριστικά της διαισθητικής διατροφής πρέπει και μπορούν να ενσωματωθούν σε παρεμβάσεις αντιμετώπισης του υπερβάλλοντος βάρους, έτσι ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικές, καθώς και η κατανόηση του πώς η διαισθητική διατροφή και οι συμπεριφορές που σχετίζονται με το βάρος μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Christoph Μ, Järvelä-Reijonen Ε, Hooper L, Larson N, Mason SM, Neumark-Sztainer D. Longitudinal associations between intuitive eating and weight-related behaviors in a population-based sample of young adults. Appetite. 2021 May 1;160:105093. doi: 10.1016/j.appet.2021.105093. Epub 2021 Jan 9.

 

Χριστίνα-Πωλίνα Λαμπρινού
Χριστίνα-Πωλίνα Λαμπρινού Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc, PhD

H Χριστίνα-Πωλίνα Λαμπρινού είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση (M.Sc.) στην κλινική διατροφή και Διδάκτωρ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ενώ παρέχει και διαιτολογικές υπηρεσίες στο αυτόνομο διαιτολογικό γραφείο στην περιοχή της Καλλιθέας.