Επιστημονικά Νέα

Η επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής σε δείκτες Ποιότητας Ζωής

08 Ιουνίου 2020
6807 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
Η επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής σε δείκτες Ποιότητας Ζωής

Photo source: www.canva.com

Η Μεσογειακή Διατροφή έχει επηρεάσει θετικά διάφορες κλινικές παθήσεις, αλλά η πιθανή επίδρασή της στην ποιότητα ζωής (quality of life, QOL) δεν έχει εξεταστεί εις βάθος στις ΗΠΑ. Η ποιότητα ζωής είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος υγείας, και ένα μέτρο αξιολόγησης της αντίληψης των ασθενών σχετικά με την επίδραση της νόσου στην λειτουργικότητά τους. Ως δείκτης είναι πολύ σημαντική πέρα από τους ασθενείς και για τους ερευνητές, τους επιστήμονες υγείας αλλά και τους διαμορφωτές πολιτικών σε μία χώρα ή ένα δήμο. Σε πρόσφατη μελέτη διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ της προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή με την καλύτερη ποιότητα ζωής και τη μείωση του πόνου, της δυσκαμψίας, της αναπηρίας και της κατάθλιψης σε ένα μεγάλο δείγμα Αμερικάνων.

Σχεδιασμός της μελέτης

Η προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή αξιολογήθηκε μέσω ενός επικυρωμένου σκορ βάσει του οποίου οι συμμετέχοντες κατατάχθηκαν σε πέντε κατηγορίες. Τα αποτελέσματα ενδιαφέροντος ήταν το σκορ ποιότητας ζωής, όπως αξιολογήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, η αναπηρία, ο πόνος και η δυσκαμψία όπως αξιολογήθηκε και στα δύο γόνατα με βάση έναν δείκτη αρθρίτιδας καθώς και τα συμπτώματα κατάθλιψης, όπως αξιολογήθηκε μέσω βαθμονομημένου ερωτηματολογίου.

Αποτελέσματα

Από τους 4470 συμμετέχοντες, όπου οι 2605 ήταν γυναίκες, μέσης ηλικίας 61,3 ετών, εκείνοι με την υψηλότερη προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή είχαν σημαντικά ευνοϊκότερες βαθμολογίες σε όλα τα εξεταζόμενα αποτελέσματα (P< 0,0001 για όλες τις συγκρίσεις). Μετά από τον έλεγχο για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες σε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης, η υψηλότερη προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή παρέμεινε ισχυρά συσχετισμένη με το σκορ για την ποιότητα ζωής (b: 0,10, 95% CI: 0,05, 0.15; P< 0,0001), με χαμηλότερα σκορ για αναπηρία και πόνο και χαμηλότερες βαθμολογίες στο ερωτηματολόγιο για τα συμπτώματα κατάθλιψης (b: -0,05, 95% CI: 20,09, 20,01, P = 0,01). Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης σταθμισμένη για τους συγχυτικούς παράγοντες, λαμβάνοντας ως ομάδα αναφοράς τις δύο κατηγορίες με την υψηλότερη προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή, η οποία επιβεβαίωσε τα παραπάνω αποτελέσματα.

Συμπεράσματα για τον επιστήμονα υγείας

Συμπερασματικά, τα δεδομένα της μελέτης κατέδειξαν τη σχέση της υψηλότερης προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή με την καλύτερη ποιότητα ζωής, τα μειωμένα επίπεδα πόνου, αναπηρίας και καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι αυτό το διαιτητικό πρότυπο μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση σε διάφορες πτυχές που συνδέονται με την αναπηρία και συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε υγιέστερη γήρανση, ακόμη και σε πληθυσμούς που ζουν μακριά από τη Μεσόγειο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Veronese N, Stubbs B, Noale M, Solmi M, Luchini C, Maggi S. Adherence to the Mediterranean diet is associated with better quality of life: data from the Osteoarthritis Initiative. Am J Clin Nutr 2016;104:1403–9.

Χριστίνα-Πωλίνα Λαμπρινού
Χριστίνα-Πωλίνα Λαμπρινού Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc, PhD

H Χριστίνα-Πωλίνα Λαμπρινού είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, με επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση (M.Sc.) στην κλινική διατροφή και Διδάκτωρ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ενώ παρέχει και διαιτολογικές υπηρεσίες στο αυτόνομο διαιτολογικό γραφείο στην περιοχή της Καλλιθέας.