Επιστημονικά Νέα

Η επίδραση του Συμπληρώματος Συζευγμένου Λινολεϊκού Οξέος (CLA) σε Παχύσαρκους Ασθενείς

της Ζωής Κονιδάρη
20 Ιανουαρίου 2023
6156 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
CLA simpliromata diatrofis

Photo source: www.canva.com

Η παχυσαρκία αποτελεί μια πολυπαραγοντική νόσο που μπορεί να αντιμετωπιστεί με αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες, ενώ η χορήγηση διατροφικών συμπληρωμάτων ενδεχομένως να επιδρά θετικά στη διαχείριση του βάρους. Το συζευγμένο λινολεϊκό οξύ (CLA) αποτελεί ένα τέτοιο συμπλήρωμα που έχει μελετηθεί οδηγώντας σε αντικρουόμενα συμπεράσματα σχετικά με τα πιθανά οφέλη για την υγεία. Η παρούσα μελέτη έγινε με σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της συμπληρωματικής χορήγησης CLA στην σύσταση του βάρους, την ινσουλίνη και τη λεπτίνη σε παχύσαρκα άτομα.

Σχεδιασμός μελέτης

Πρόκειται για μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή όπου έλαβαν μέρος 54 ενήλικες με παχυσαρκία α βαθμού. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες των 27 ατόμων και παρακολουθήθηκαν για 3 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων λάμβαναν καθημερινά 3 δόσεις είτε συμπληρώματος CLA (3000 mg συνολικά) είτε placebo.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της δοκιμής έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση του σωματικού λίπους (p=0,034), του ποσοστού λίπους (p=0,022) και του λίπους στον κορμό (p=0,027) στην ομάδα που λάμβανε το συμπλήρωμα CLA σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, παρόλο που δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο συνολικό βάρος (p=0,169), τον δείκτη μάζας σώματος (p=0,089) και την περίμετρο μέσης (p=0,073). Επιπλέον, στην ομάδα της παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της γλυκόζης νηστείας (p=0,042), της αντίστασης στην ινσουλίνη (p=0,044), και των επιπέδων λεπτίνης ορού (p=0,039), σε αντίθεση με τα επίπεδα ινσουλίνης που δεν φάνηκε να μεταβάλλονται σημαντικά (p=0,269) ύστερα από 3 μήνες. Ωστόσο, οι διαφορές ανάμεσα στην ομάδα παρέμβασης και την ομάδα ελέγχου βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές μόνο για το ποσοστό σωματικού λίπους (p=0,031) και τη λεπτίνη (p=0,048) στο τέλος της δοκιμής.

Ποιά τα Συμπεράσματα;

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη ανέδειξε πιθανά οφέλη από τη χρήση συμπληρώματος CLA στην μείωση του ποσοστού λίπους και των επιπέδων λεπτίνης σε άτομα με παχυσαρκία α βαθμού. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω μελετών σε μεγαλύτερα δείγματα συμμετεχόντων για την διατύπωση ασφαλέστερων συμπερασμάτων αναφορικά με τις ευεργετικές δράσεις των CLA, αλλά και για τον καθορισμό της κατάλληλης δόσης που θα εξασφαλίζει τα οφέλη αυτά χωρίς την εμφάνιση τυχόν παρενεργειών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Esmaeili Shahmirzadi F, Ghavamzadeh S, Zamani T. The effect of conjugated linoleic acid supplementation on body composition, serum insulin and leptin in obese adults. Arch Iran Med. 2019;22(5):255–261.

Ζωή Κονιδάρη
Ζωή Κονιδάρη Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.