Επιστημονικά Νέα

Μεταβολικό Σύνδρομο & Διατροφή: Νηστεία σε εναλλασσόμενες ημέρες ή Θερμιδικός Περιορισμός;

της Ευσταθίας Παπαδά
13 Οκτωβρίου 2020
7143 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
metabolic syndrome

www.canva.com

Το μεταβολικό σύνδρομο είναι μια πολύ διαδεδομένη μεταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου, όπως η κεντρική παχυσαρκία, η αντίσταση στην ινσουλίνη, η υπεργλυκαιμία, η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία. Η αλλαγή του τρόπου ζωής (διατροφή και σωματική δραστηριότητα) θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος και πρώτο βήμα για τον έλεγχο των μεταβολικών διαταραχών που εμπλέκονται σε αυτό το σύνδρομο. Επιπλέον, έχουν διερευνηθεί αρκετά διατροφικά σχήματα τα τελευταία χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τον θερμιδικό περιορισμό αν και φαίνεται να είναι αποτελεσματικός σε πολλές ασθένειες, όπως η παχυσαρκία, ωστόσο η συμμόρφωση των ασθενών με υποθερμιδικές δίαιτες για μεγάλες περιόδους είναι συνήθως χαμηλή. Μια άλλη διατροφική στρατηγική που μπορεί να είναι πιο ανεκτή από τον θερμιδικό περιορισμό στην πράξη είναι ένα σχήμα νηστείας σε εναλλασσόμενες ημέρες (Alternate Day Fasting). Αυτό αποτελείται από μια ημέρα νηστείας όπου η πρόσληψη περιορίζεται στο 25% των ενεργειακών αναγκών του ατόμου (περίπου 500 θερμίδες), εναλλασσόμενη με μια ημέρα οπότε καταναλώνεται τροφή χωρίς περιορισμό.

Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να συγκρίνει την επίδραση του θερμιδικού περιορισμού και της νηστείας σε εναλλασσόμενες ημέρες στη διαχείριση ενηλίκων με μεταβολικό σύνδρομο.

Πώς σχεδιάστηκε η παρέμβαση;

Πρόκειται για μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε 70 συμμετέχοντες που είχαν διαγνωστεί με μεταβολικό σύνδρομο. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία σε 2 ομάδες για να ακολουθήσουν τις δύο διαφορετικές διατροφικές στρατηγικές για 8 εβδομάδες. Αξιολογήθηκαν οι ανθρωπομετρικές παράμετροι, η αρτηριακή πίεση, η γλυκόζη πλάσματος νηστείας, η ινσουλίνη νηστείας, ο δείκτης HOMA-IR και το προφίλ λιπιδίων κατά την έναρξη και μετά το πέρας της δοκιμής.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης;

Συνολικά οι 69 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη μελέτη και συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε σύγκριση με το θερμιδικό περιορισμό, η νηστεία σε εναλλασσόμενες ημέρες οδήγησε σε σημαντική μείωση του σωματικού βάρους (P = 0,003), της περιφέρειας της μέσης (P = 0,026), της συστολικής αρτηριακής πίεσης (P = 0,029) και της γλυκόζης πλάσματος νηστείας (P = 0,009). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων στα τριγλυκερίδια (P = 0,614), την ολική χοληστερόλη (P = 0,759), την LDL-C (P = 0,289), την HDL-C (P = 0,909), τη διαστολική αρτηριακή πίεση (P = 0,262), του δείκτη HOMA-IR (P = 0,425) και της ινσουλίνης νηστείας (P = 0,496). Επιπλέον, δεν αναφέρθηκαν προβλήματα στη συμμόρφωση των συμμετεχόντων σε καμία από τις 2 ομάδες.

Ποια τα συμπεράσματα για τον επαγγελματία διαιτολόγο;

Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η διατροφή με εναλλασσόμενες ημέρες νηστείας και ελεύθερης κατανάλωσης τροφής μπορεί να είναι μια πιο αποτελεσματική επιλογή για τη διαχείριση του σωματικού βάρους, της περιφέρειας της μέσης, της συστολικής αρτηριακής πίεσης και της γλυκόζης στο πλάσμα νηστείας, σε σύγκριση με τον κοινό περιορισμό των θερμίδων στο μεταβολικό σύνδρομο. Απαιτούνται ωστόσο μελέτες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Parvaresh A, Razavi R, Yaghooblo K, Hassanzadeh A, Mohammadifard N, Abbasi B, Safavi SM, Hadi A, Clark CCT, Modified Alternate-Day Fasting vs. Calorie Restriction in the Treatment of Patients with Metabolic Syndrome: A Randomized Clinical Trial, Complementary Therapies in Medicine (2019),
doi: https://doi.org/10.1016/j.ctim.2019.08.021

Ευσταθία Παπαδά
Ευσταθία Παπαδά Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc, Ph.D