Επιστημονικά Νέα

Επηρεάζει το κεφίρ τη μικροχλωρίδα και τα συμπτώματα των ασθενών με ΙΦΝΕ;

της Μαρίας Κοντοέ
09 Δεκεμβρίου 2022
23403 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
epireazei-to-kefir-ti-mikroxlorida-kai-ta-symptomata-ton-asthenon-me-ifne

Η υπόθεση...

Στους ασθενείς με ΙΦΝΕ η σύσταση της εντερικής μικροχλωρίδας διαφέρει σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό. Παρατηρείται συνήθως μείωση των απαντώμενων στελεχών του γένους Lactobacillus και Bifidobacterium ενώ στους ασθενείς με Ελκώδη Κολίτιδα συχνά έχει καταγραφεί και αύξηση των Bacteroides vulgatus και Fusobacterium.

Το κεφίρ συνιστά ένα ζυμωμένο γαλακτοκομικό προϊόν, πλούσιο σε προβιοτικά βακτήρια του γένους Lactobacillus. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η χορήγηση κεφίρ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ θα μπορούσε να τροποποιήσει τη σύσταση της εντερικής μικροχλωρίδας  σε βακτήρια του γένους Lactobacillus και να βελτιώσει τη συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής.

Πώς σχεδιάστηκε η μελέτη;

Στη μελέτη συμμετείχαν 45 ενήλικες ασθενείς με ΙΦΝΕ, 25 στο γκρουπ της παρέμβασης & 20 στην ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα παρέμβασης χορηγούνταν καθημερινά, δύο φορές την ημέρα, από 400 mL κεφίρ το οποίο περιείχε Lactobacillus (2.0×1010 CFU ημερησίως), για διάστημα 4 εβδομάδων, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν λάμβανε placebo λόγω αδυναμίας παρασκευής προϊόντος με παρόμοια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αλλά στείρο των προς μελέτη μικροοργανισμών.

Στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης συλλέχθηκαν βιολογικά δείγματα: αίματος για αξιολόγηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης, CRP, ΤΚΕ καθώς και κοπράνων: για τη μέτρηση του περιεχομένου σε βακτήρια Lactobacillus με Real-Time PCR.

Συμπτώματα όπως κοιλιακός πόνος, φούσκωμα & πληροφορίες για τις κενώσεις συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν με κατάλληλα ερωτηματολόγια, επίσης στην αρχή & στο τέλος της παρέμβασης.

Τα αποτελέσματα

H σύσταση της εντερικής μικροχλωρίδας σε Lactobacillus των ασθενών με ΙΦΝΕ βελτιώθηκε στατιστικά σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου μετά τη συστηματική χορήγηση κεφίρ για 1 μήνα. 

Στους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα οι οποίοι λάμβαναν το κεφίρ παρατηρήθηκε μείωση της ΤΚΕ και της CRP και αύξηση της αιμοσφαιρίνης μετά την παρέμβαση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου ενώ στην ίδια ομάδα σε ότι αφορά τη συμπτωματολογία και την ποιότητα ζωής καταγράφηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση. 

Συμπεράσματα

Το κεφίρ συνιστά ένα τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας, οικονομικό και πλούσιο σε προβιοτικά. Η χορήγησή του θα μπορούσε να έχει οφέλη για τους ασθενείς με ΙΦΝΕ, τόσο σε επίπεδο εντερικής μικροχλωρίδας όσο και σε επίπεδο βιοχημικών δεικτών σχετιζόμενων με τη νόσο αλλά και σε επίπεδο συμπτωματολογίας και ποιότητας ζωής. Τα αποτελέσματα είναι ίσως περισσότερο εμφανή σε άτομα με Ελκώδη Κολίτιδα λόγω της πιο ήπιας εκδήλωσης της νόσου σε σχέση με άτομα με νόσο Crohn. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για διερεύνηση της σχέσης δόσης-απόκρισης καθώς και της επαναληψιμότητας και σταθερότητας των μετρούμενων παραμέτρων. Σε κάθε περίπτωση η χορήγησή του δεν συσχετίστηκε με παρενέργειες ή ανεπιθύμητα συμβάντα σε κανέναν από τους συμμετέχοντες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Yılmaz, İ., Dolar, M.E. and Özpınar, H., 2019. Effect of administering kefir on the changes in fecal microbiota and symptoms of inflammatory bowel disease: A randomized controlled trial. The Turkish Journal of Gastroenterology30(3), p.242.

Μαρία Κοντοέ
Μαρία Κοντοέ Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc