Νομοθεσία

Σύλλογος διαιτολόγων-διατροφολόγων με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ.

της Σοφίας Σμυρνή
07 Δεκεμβρίου 2016
19929 Προβολές
2 λεπτά να διαβαστεί
omada anthrwpwn

Photo source: www.bigstockphoto.com

Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε ποιά είναι η έννοια ενός Συλλόγου διαιτολόγων-διατροφολόγων με τη μορφή ΝΠΔΔ, στοιχείο απαραίτητο για να μπορέσω σε επόμενο άρθρο να σας αναλύσω το θέμα του κώδικα δεοντολογίας. Σύλλογοι με τη μορφή ΝΠΔΔ και κώδικες δεοντολογίας (με τη μορφή νόμων του κράτους) έχουν θεσπιστεί για άλλα επαγγέλματα, όπως για τους δικηγόρους (ήδη από το έτος 1909), για τους συμβολαιογράφους, για τους ιατρούς κ.ά.

Για παράδειγμα, εγώ ως δικηγόρος, δεσμεύομαι ως προς την συμπεριφορά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μου απέναντι στους πελάτες και στους συναδέλφους μου από τον Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος. Επιπροσθέτως, ανήκω στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος ως όργανο μπορεί να μου επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις αν παρεκκλίνω της νόμιμης συμπεριφοράς, οι οποίες μπορούν να είναι σύσταση, επίπληξη, πρόστιμο και προσωρινή ή οριστική παύση από το δικηγορικό λειτούργημα. Η εγγραφή μου σε έναν από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας είναι απαραίτητη για να μπορέσω να ασκήσω το λειτούργημά μου.

Υφιστάμενοι Σύλλογοι διαιτολόγων-διατροφολόγων

Τρεις Σύλλογοι πουυφίστανται ήδη στον κλάδο των διαιτολόγων διατροφολόγων 

  1. Η Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος
  2. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων
  3. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Διαιτολόγων

Αυτοί οι σύλλογοι έχουν τη μορφή σωματείου, με συγκεκριμένο καταστατικό λειτουργίας, ενώ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων συμπεριλαμβάνει στο καταστατικό του το άρθρο 18 αναφορικά με την δεοντολογία. Η δε Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος έχει ανηρτημένο σχετικό κώδικα δεοντολογίας για διαβούλευση. Ωστόσο, δεν είναι δεσμευτική για την άσκηση του επαγγέλματος η εγγραφή των διαιτολόγων-διατροφολόγων στους εν λόγω Συλλόγους και οι πειθαρχικές κυρώσεις, που τυχόν επιβάλλονται, έχουν να κάνουν μόνο με την συμμετοχή των μελών στους Συλλόγους αυτούς, χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο και περιορισμό στην εργασία τους.

Τι είδους πλεονεκτήματα θα έχει η θέσπιση Συλλόγου διαιτολόγων-διατροφολόγων με την μορφή ΝΠΔΔ;

Κατ' αρχάς, η θέσπιση ενός συλλόγου με την μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι αναγκαία για την καλύτερη οργάνωση και δράση των επαγγελματιών διαιτολόγων-διατροφολόγων. Οι σύλλογοι μπορούν να υφίστανται σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε κάθε πρωτεύουσα νομού, και επιπλέον μπορεί να υπάρχει και ένα πανελλήνιο συντονιστικό όργανο. Παραδείγματος χάριν, οι γιατροί της Χώρας ανήκουν σε κατά τόπους συλλόγους, όπως ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών, Θεσσαλονίκης κτλ. και υφίσταται και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που συντονίζει τους υπόλοιπους συλλόγους. Ένας τέτοιος σύλλογος, πέραν των άλλων ενεργειών του, διεκδικεί απέναντι στην πολιτεία τα δικαιώματα των επαγγελματιών, που τον αποτελούν, οργανώνοντας συλλογικές δράσεις.

Εν συνεχεία, ο σύλλογος, υιοθετεί έναν καθολικό κώδικα επαγγέλματος και δεοντολογίας, που λειτουργεί συμπληρωματικά με όσα προβλέπει η νομοθεσία, καθορίζοντας τη φύση και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επαγγελματιών, τις σχέσεις τους με πελάτες και συναδέλφους και τις πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση αποκλίνουσας συμπεριφοράς.

Γιατί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου;

Ένας σύλλογος με την μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ιδρύεται με πράξη της πολιτείας (νόμο) και έχει ως αποστολή του την επιδίωξη δημόσιου σκοπού. Ως προς την σύσταση και λειτουργία του, διέπεται από το δημόσιο δίκαιο και μπορεί να απολαμβάνει οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια, ενώ όλες οι αποφάσεις και οι ενέργειές του δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμες σε όλους υπό το καθεστώς της διαφάνειας. Είναι δε αναμφισβήτητος ο ρόλος του επαγγελματία διαιτολόγου-διατροφολόγου στην υγεία του ανθρώπου και αυτό αποτελεί σκοπό με δημόσιο χαρακτήρα.

Η εγγραφή του επαγγελματία

Η εγγραφή του επαγγελματία στον αντίστοιχο Σύλλογο, θα είναι υποχρεωτική για την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός του, καθώς επίσης θα καθορίζονται τα προσόντα (πτυχίο, αντιστοιχία αλλοδαπών τίτλων σπουδών κλπ.), που θα είναι απαραίτητα για να μπορέσει ο επαγγελματίας να έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Αυτό υποστήριζαν οι αρχαίοι και δεν είχαν άδικο. Ίσως, λοιπόν, να είναι ώρα οι επαγγελματίες διαιτολόγοι-διατροφολόγοι να κινηθούν πιο ενταντικά προς την κατεύθυνση δημιουργίας συλλόγων με τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού κώδικα επαγγέλματος και δεοντολογίας!

Σοφία Σμυρνή
Σοφία Σμυρνή Δικηγόρος