Επιστημονικά Νέα

Συμπλήρωμα κρεατίνης σε άτομα άνω των 50 ετών: πώς βοηθά τη μυϊκή μάζα;

της Ζωής Κονιδάρη
19 Οκτωβρίου 2016
29406 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
kreatini

Photo source: www.bigstockphoto.com

Η κρεατίνη είναι μια αζωτούχος ένωση, που βρίσκεται στο κόκκινο κρέας και τα θαλασσινά. Η συμπληρωματική χορήγησή της έχει θετικές επιδράσεις στην αύξηση της μυϊκής μάζας και τη δύναμη. Η χρονική στιγμή κατανάλωσης της κρεατίνης είναι πιθανό να είναι κριτικής σημασίας για βέλτιστα αποτελέσματα, τα δεδομένα όμως είναι αντικρουόμενα.

Σκοπός της παρακάτω μελέτης ήταν να συγκρίνει την επίδραση της συμπληρωματικής χορήγησης κρεατίνης αμέσως πριν και μετά τις ασκήσεις αντιστάσεων σε υγιείς ενήλικες άνω των 50 ετών.

Μια δομημένη παρέμβαση

Πρόκειται για τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή κλινική μελέτη, επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα λάμβανε 1 συμπλήρωμα πριν και μετά την προπόνηση. Πιο συγκεκριμένα, η 1η ομάδα (15 άτομα, ηλικίας 53.2 ± 2.5 ετών, 77.2 ± 15.6 kg έλαβε αμέσως πριν την προπόνηση κρεατίνη (0.1 g/kg)) και αμέσως μετά εικονικό συμπλήρωμα, η 2η ομάδα (12 άτομα, 55.5 ± 3.5 ετών, 87.9 ± 20.1 kg) έλαβε εικονικό συμπλήρωμα αμέσως πριν την προπόνηση και κρεατίνη αμέσως μετά την προπόνηση και η 3η ομάδα (12 άτομα, 57.2 ± 6.5 years, 77.9 ± 11.8 kg) έλαβε εικονικό συμπλήρωμα πριν και μετά την προπόνηση. Η λήψη γινόταν 3 φορές/ εβδομάδα για 32 εβδομάδες. Το δείγμα αποτέλεσαν 64 ενήλικες, ηλικίας ≥50 ετών (38 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, 26 άντρες), οι οποίοι δεν έκαναν χρήση κρεατίνης για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την μελέτη και απείχαν από ασκήσεις αντιστάσεων για 4 μήνες πριν την έναρξη της μελέτης. Στους εθελοντές δόθηκε οδηγία να μην αλλάξουν κάτι στην συνηθισμένη διατροφή τους. Στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης αξιολογήθηκαν η άλιπη και η λιπώδης μάζα (DEXA), η μυϊκή δύναμη (με ειδικές ασκήσεις), καθώς και η διατροφική πρόληψη μέσω 3ημερων ημερολογίων καταγραφής κατά τη διάρκεια της 1ης και των τελευταίων εβδομάδων προπόνησης αντίστασης (2 καθημερινές και 1 μέρα από Σαββατοκύριακο).

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Από τα 64 άτομα, 39 άτομα ολοκλήρωσαν τη μελέτη (όσοι αποχώρησαν ήταν λόγω χρονικού περιορισμού). Δεν αναφέρθηκαν παρενέργειες σε καμία ομάδα. Στην ομάδα με τη λήψη της κρεατίνης μετά την άσκηση, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση στην άλιπη μάζα (πριν: 46.6 ± 10.8 kg, μετά: 49.6 ± 11.8 kg) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (πριν: 41.7 ± 8.7 kg, μετά: 42.2 ± 9.1 kg, p < 0.025). Τα αποτελέσματα για τη χορήγηση της κρεατίνης πριν την άσκηση, δεν διέφεραν από αυτά της ομάδας ελέγχου (p>0.05). Και στις 3 ομάδες υπήρχε μια μείωση της λιπώδους μάζας με το πέρασμα του χρόνου, χωρίς διαφορά μεταξύ των ομάδων (p<0.05). Η επίδραση στην μυϊκή δύναμη ήταν μεγαλύτερη από το εικονικό συμπλήρωμα σε κάθε χρονική στιγμή κατανάλωσης της κρεατίνης, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου(p<0.025).

Συμπερασματικά, σε υγιείς ενήλικες (≥50 ετών) όσον αφορά την αύξηση στην άλιπη μάζα σώματος η καταλληλότερη στιγμή κατανάλωσης κρεατίνης είναι αμέσως μετά την άσκηση, ενώ όσον αφορά την αύξηση της δύναμης στο άνω και κάτω μέρος του σώματος, είναι το ίδιο αποτελεσματική η λήψη πριν και μετά την άσκηση. Σίγουρα απαιτούνται περισσότερες μελέτες, με μεγαλύτερο δείγμα, καθώς και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφαρμογής για πιο σίγουρα και ασφαλή κυρίως αποτελέσματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Darren G. Candow, Emelie Vogt, Sarah Johannsmeyer, Scott C. Forbes, and Jonathan P. Farthing Strategic creatine supplementation and resistance training in healthy older adults, Appl Physiol Nutr Metab. 2015 Jul;40(7):689-94.

Ζωή Κονιδάρη
Ζωή Κονιδάρη Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.