Νομοθεσία

Χορήγηση Άδειας Πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

09 Νοεμβρίου 2015
10110 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
pirosvestiras

Photo source: www.shutterstock.com

Για να πάρετε το πιστοποιητικό της άδειας πυρόσβεσης καθώς και βιβλίο ελέγχου και συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας χρειάζονται κάποια δικαιολογητικά:

  • 3 αντίγραφα του σχεδίου της έδρας σας υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλους του ΤΕΕ στα οποία να φαίνονται οι θέσεις των πυροσβεστήρων, της πυροσβεστική φωλειάς και των φωτεινών ενδείξεων σήμανσης εξόδου.
  • 1 αντίγραφο επικυρωμένο (από την πολεοδομία) της άδειας οικοδομής της έδρας σας
  • Αντίγραφο του μισθωτηρίου, παραχωρητηρίου ή συμβόλαιου αγοράς – γονικής παροχής
  • 1 αίτηση που σας δίνεται από το εκάστοτε υποκατάστημα πυροσβεστικής μαζί με καποιες υπεύθυνες δηλώσεις
  • 1 φάκελο με λάστιχα
  • Απόδειξη πληρωμής των πυροσβεστήρων, της πυροσβεστική φωλειάς και των φωτεινών ενδείξεων σήμανσης εξόδου.

Ανάλογα με το χώρο και την πυροσβεστική υπηρεσία στην οποία ανήκετε μπορεί κάποιες προυποθέσεις να διαφοροποιούνται.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοθέση του Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων www.hda.gr