Νομοθεσία

Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου − Διατροφολόγου

06 Νοεμβρίου 2015
10536 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
atoma pou kratane stylo kai xarti

Photo source: www.shutterstock.com

Σε απόφαση που πάρθηκε τη 14η Σεπτεμβρίου μετά απο πρόταση του Υπουργού Υγείας ορίστηκαν κάποιες απαραίτητες προυποθέσεις για να μπορέσει κάθε ενδιαφερόμενος Διαιτολόγος - Διατροφολόγος να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμα με βεβαίωση απο την αρμόδια αρχή.

Για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου Διαιτολόγου- Διατροφολόγου απαιτείται:

  • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) της Ελλάδος ή Πτυχίο της αλλοδαπής που είναι ισότιμο και αντίστοιχο προς τα παραπάνω ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.
  • Αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  • Κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών στη Δ/νση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος.
  • Εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει την πληροτητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, εντός τριμήνου από τη λήψη της αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος, εκδίδει σχετική Βεβαίωση, στο προοίμιο της οποίας γίνεται ρητή αναφορά στον τίτλο σπουδών και στο π.δ. με βάση το οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης κατηγορίας.

Όσοι πληρούν τις προυποθέσεις παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιωματα ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Η εποπτεία τους ανάγεται στην αρμόδια Περιφέρεια ωστε να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και το ιδιωτικό απόρρητο. 

Οι Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι που ασκούν το επάγγελμα υποχρεούνται εντός 2 ετών απο τη δημοσίευση της απόφασης να προμηθευτούν τη σχετική βεβαίωση.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση παρακάτω

kathorismos ton proypotheseon askisis epaggelmatos diaitologou diatrofologou in 1

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοθέση του Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων www.hda.gr