Επιστημονικά Νέα

Η σχέση μεταξύ της Καφεΐνης και των μεταβολιτών της και της Οστικής Πυκνότητας σε Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

11 Μαρτίου 2024
2697 Προβολές
2 λεπτά να διαβαστεί
kafes emminopausi

Photo Source: www.canva.com

Εισαγωγή

Μέσω κλινικών μελετών, έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες για ανάδειξη της συσχέτισης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της πρόσληψης της καφεΐνης και την οδήγηση σε οστεοπόρωση σε γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να είναι επισήμως σαφή.

Τι είναι η οστεοπόρωση;

Η οστεοπόρωση είναι μία χρόνια σκελετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα και διαταραχές στην σκελετική αρχιτεκτονική και λειτουργία.

Καφεΐνη

Η καφεΐνη, που όπως είναι γνωστό καταναλώνεται ευρέως από τον γενικό πληθυσμό, αναφέρεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρώς αυξημένη αποβολή του ασβεστίου στα ούρα, αλλά και σε μειωμένη απορρόφησή του.

Ασβέστιο

Το ασβέστιο, είναι το κατεξοχήν δομικό και λειτουργικό συστατικό των οστών. Μετά την εμμηνόπαυση, οι γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση οστεοπόρωσης, λόγω και της μεγαλύτερης απώλειας ασβεστίου που παρατηρείται.

Σκοπός

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη της σχέσης και της επίδρασης της καφεΐνης και των μεταβολιτών της, στην οστική πυκνότητα σε γυναίκες που βρίσκονται στο στάδιο της εμμηνόπαυσης.

Μεθοδολογία

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της μελέτης, αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) των ετών 2009-2014. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 4042 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που κατανάλωναν καφεΐνη, εκ των οποίων οι 583 είχαν διαθέσιμα δεδομένα για την ανάλυση των μεταβολιτών της.

  • Μέτρηση Οστικής πυκνότητας: Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος απορροφησιομετρίας ακτινών Χ διπλής ενέργειας, γνωστή ως DXA. Ο δείκτης αξιολόγησης της οστικής πυκνότητας ορίστηκε το z-score και οι γυναίκες που παρουσίασαν αποτέλεσμα στο σκορ ≥1 και ≤ -1⋅28 (με μέτρηση που πραγματοποιήθηκε είτε στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, είτε σε ολόκληρο το ισχίο), χαρακτηρίστηκαν με χαμηλή οστική πυκνότητα.

  • Διαιτητική αξιολόγηση πρόσληψης καφεΐνης: Πραγματοποιήθηκε μέσω δύο 24ωρων ανακλήσεων, όπου και καταγράφηκαν όλα τα τρόφιμα που είχαν καταναλωθεί την προηγούμενη ημέρα. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, ενώ η δεύτερη τηλεφωνικά.

  • Προσδιορισμός μεταβολιτών καφεΐνης: Ο προσδιορισμός των μεταβολιτών πραγματοποιήθηκε με ανάλυση ούρων, όπου προσδιορίστηκαν 13 μεταβολίτες της καφεΐνης.

  • Συλλογή επιπλέον δεδομένων: Δεδομένα που αφορούσαν άλλες παραμέτρους της υγείας (π.χ. ο δείκτης μάζας σώματος, η ύπαρξη Σακχαρώδους Διαβήτη και βιοχημικές μεταβλητές) συλλέχθηκαν από τη βάση των δεδομένων, με στόχο την ολιστική αξιολόγηση του δείγματος και τη συμπερίληψη συγχυτικών παραγόντων στα αποτελέσματα.

  • Στατιστική ανάλυση: Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα SAS 9.4. περίληψη

Αποτελέσματα

Στα αποτελέσματα της μελέτης, καταγράφηκε μία γραμμική συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης καφεΐνης και των μεταβολιτών της και της οστικής πυκνόητητας. Έπειτα από την συμπερίληψη και των συγχυτικών παραγόντων, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική η επίδραση της πρόσληψης καφεΐνης στην οστική πυκνότητα. Ωστόσο, συγκεκριμένοι μεταβολίτες της (ενδεικτικά: MethyluricAcid3, MethyluricAcid37, Methylxanthine3, Methylxanthine37), συσχετίστηκαν αρνητικά με την πυκνότητα των οστών.

Τέλος, με την κατηγοριοποίηση του δείγματος σε ηλικιακές ομάδες, παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση διαφορετικών μεταβολιτών της καφεΐνης για τις γυναίκες <65 χρονών (MethyluricAcid37, Methylxanthine37) και ≥65 χρονών (MethyluricAcid3, Methylxanthine3) με την καλή σκελετική υγεία.

Συμπέρασμα

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα που υπάρχουν διαθέσιμα για την επίδραση της καφεΐνης στην οστική πυκνότητα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, είναι αρκετά ετερογενή. Η συγκεκριμένη μελέτη υπογράμμισε πως μελετώντας την πρόσληψη καφεΐνης μεμονωμένα, δεν παρατηρήθηκε αυτή να επιδρά στην οστική πυκνότητα, σε αντίθεση με συγκεκριμένους μεταβολίτες της, κατά την αξιολόγηση των οποίων παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση. Ωστόσο, χρειάζεται επαγρύπνηση του επιστημονικού κλάδου, ως προς την ανάδειξη των μηχανισμών που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Liao, S., Zhou, J., Chen, H., Wei, W., Ye, F., Zhang, Y., & Zhang, Z. (2023). The relationship between caffeine and its metabolites and bone mineral density in postmenopausal women: A cross-sectional analysis from the NHANES database. Journal of Nutritional Science, 12, e131. https://doi.org/10.1017/jns.2023.98

Ελισσάβετ Κουτρουμπή
Ελισσάβετ Κουτρουμπή Τελειόφοιτη φοιτήτρια Διαιτολογίας - Διατροφής