Επιστημονικά Νέα

Η Aloe Vera ως Φυτικό Φάρμακο στη θεραπεία του Μεταβολικού Συνδρόμου

της Ζωής Κονιδάρη
30 Ιουνίου 2023
4818 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
aloe vera

Photo source: www.canva.com

Η επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου (ΜΣ) είναι διαρκώς αυξανόμενη παγκοσμίως, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για εντοπισμό κατάλληλων προσεγγίσεων διαχείρισης με όσο το δυνατόν λιγότερες παρενέργειες. Η aloe vera αποτελεί ένα φυτικό σκεύασμα που έχει μελετηθεί ως προς τις πιθανές υπολιπιδαιμικές, αντιυπερτασικές, αντιδιαβητικές και καρδιοπροστατευτικές της επιδράσεις, με αποτέλεσμα να φαίνεται υποσχόμενη στην διαχείριση του μεταβολικού συνδρόμου. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να συνοψίσει τα πιθανά οφέλη από τη χρήση φαρμακευτικής aloe vera στις διάφορες συνιστώσες του ΜΣ.

Σχεδιασμός μελέτης

Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 19 άρθρα που εντοπίστηκαν από την αναζήτηση των σχετικών μελετών έως το Μάιο του 2018. Η πλειοψηφία των άρθρων αφορούσε μελέτες σε πειραματόζωα, με ένα μικρό ποσοστό να αφορά κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

Αποτελέσματα

Από την ανασκόπηση προέκυψε ότι τα εκχυλίσματα aloe vera μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της γλυκόζης του αίματος σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, μέσω της μείωση της γλυκονεογένεσης και της λιπογένεσης, καθώς και της αύξησης της γλυκόλυσης στο ήπαρ. Ωστόσο, τα παραπάνω δεν φαίνεται να ισχύουν σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα σκεύασμα με κυρίως αντιυπεργλυκαιμική και όχι τόσο υπογλυκαιμική δράση. 

Επιπλέον, η aloe vera φαίνεται να μπορεί να επηρεάσει θετικά την μείωση βάρους, μέσω θετικών επιδράσεων στην συσσώρευση του λίπους, το μέγεθος των λιποκυττάρων, την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τη λιπογένεση και την έκφραση θερμογονικών πρωτεϊνών. 

Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των μελετών φαίνεται να αναδεικνύει την θετική επίδραση της aloe vera στην υπερχοληστερολαιμία, πιθανότατα μέσω της πρόληψης της απορρόφηση της χοληστερόλης, την ενεργοποίηση πρωτεϊνών με υπολιπιδαιμική δράση και τη δέσμευση των ελεύθερων ριζών. 

Τέλος, η aloe vera μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας μείωσης της αρτηριακής πίεσης μέσω κάποιων βιοενεργών συστατικών της, όπως η εμοδίνη, ωστόσο οι μελέτες γύρω από αυτό το ζήτημα είναι αρκετά περιορισμένες. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα υποστηρίζουν ότι η εμοδίνη έχει την ικανότητα να αναστέλλει τη φωσφορυλίωση και τη δραστικότητα ορισμένων ενζύμων, καθώς και του παράγοντα νέκρωσης όγκων-α (TNF-a), συμβάλλοντας στη χαλάρωση των λείων μυών.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα παραπάνω ευρήματα, η πλειοψηφία των μελετών φαίνεται να υποστηρίζουν τις ευεργετικές ιδιότητες της aloe vera στις διάφορες συνιστώσες του ΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι περισσότερες μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα, είναι αναγκαία η διεξαγωγή περισσότερων κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους ώστε να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά της στη διαχείρηση του ΜΣ.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Shakib Z, Shahraki N, Razavi BM, Hosseinzadeh H. Aloe vera as an herbal medicine in the
treatment of metabolic syndrome: A review. Phytotherapy Research. 2019; 33: 2649–2660.
https://doi.org/10.1002/ptr.6465

Ζωή Κονιδάρη
Ζωή Κονιδάρη Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.