Δελτία Τύπου

Μάθετε τι έγινε στο 10ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing

17 Φεβρουαρίου 2016
9354 Προβολές
5 λεπτά να διαβαστεί
Μάθετε τι έγινε στο 10ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα της Υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, κρατικοί φορείς, φαρμακευτικές εταιρίες) αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς, πρέπει να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν από κοινού λύσεις στα ζητήματα που τους απασχολούν.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 10ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Marketing, με τίτλο «Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, με τον ασθενή στο επίκεντρο», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing (Ε.Ε.Φα.Μ.) στις 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου. Η προσέλευση στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών ήταν εντυπωσιακή, καθώς οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ξεπέρασαν τους 850. Μεταξύ αυτών, 200 senior στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών και πλήθος διακεκριμένων εκπροσώπων της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συλλόγων ασθενών και Φορέων Υγείας.

Όπως φανερώνει και ο τίτλος, κεντρικός θεματικός άξονας της φετινής διοργάνωσης ήταν η διερεύνηση των προκλήσεων και των προοπτικών που αναδεικνύει η ενδυνάμωση της ασθενοκεντρικής κουλτούρας στο σύγχρονο, ταχύτατα μεταβαλλόμενο, επιχειρηματικό περιβάλλον. Κοινή παράμετρος σε όλα τα ζητήματα που εξετάστηκαν, ήταν ο βασικός εμπλεκόμενος στην αλυσίδα της Υγείας, ο ασθενής, ως ο τελικός αποδέκτης των φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της σχέσης ασθενούς – ιατρού – φαρμακοβιομηχανίας, τόσο από την οπτική γωνία του ασθενή, όσο και του ιατρού, του φαρμακοποιού και του υπεύθυνου marketing στις φαρμακευτικές εταιρείες. Εξετάστηκε ο ρόλος των μελετών καθημερινής κλινικής πρακτικής στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ασθενών, η σημασία της αξιοποίησης των νέων εργαλείων ψηφιακού marketing, αλλά και ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου ιατρικής ενημέρωσης, βάσει των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στο πεδίο.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, συζητήθηκαν θέματα που θα αποτελέσουν την προμετωπίδα στο σχεδιασμό των στρατηγικών φαρμακευτικού marketing των επόμενων ετών. Στο εναρκτήριο Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «Ο δρόμος προς την ασθενοκεντρικότητα», παρουσιάστηκε ο σύγχρονος ρόλος του ασθενή στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων, καθώς και η αναγκαιότητα βελτίωσης της επικοινωνίας ιατρού – ασθενή. Μέσα από τη συζήτηση κατέστη σαφές ότι το «παραδοσιακό», πατερναλιστικό μοντέλο της σχέσης ιατρού-ασθενή, δίνει σταδιακά τη θέση του σε ένα μοντέλο που στη καρδιά του έχει τον ενδυναμωμένο ασθενή, ο οποίος συμμετέχει στη λήψη των ιατρικών αποφάσεων. Από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία που μπορούν να ακολουθήσουν τα στελέχη marketing των φαρμακευτικών εταιρειών ώστε να δημιουργήσουν λύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή και την υγεία των ασθενών. Στο πλαίσιο του πρώτου Στρογγυλού Τραπεζιού, προβλήθηκαν επίσης οι βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις πέντε εκπροσώπων Συλλόγων Ασθενών.

Στο δεύτερο Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «Τα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και η αξιοποίησή τους από τους ενδιαφερόμενους φορείς», αναδείχθηκε η σημασία που προσλαμβάνουν τα δεδομένα καθημερινής κλινικής στη διαμόρφωση της στρατηγικής προώθησης των φαρμακευτικών προϊόντων και στον κύκλο ζωής τους. Συζητήθηκε ο ρόλος των δεδομένων αυτών στη λήψη απόφασης της Κοινωνικής Ασφάλισης και στην αποτελεσματική πρόσβαση των φαρμάκων στην αγορά. Εξετάστηκαν επίσης οι τρόποι αξιοποίησης των δεδομένων καθημερινής κλινικής πρακτικής από τα αρχεία των Ελλήνων ασθενών και αναφέρθηκε η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας και της ιατρικής κοινότητας στην ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων και μελετών. Η πρώτη ημέρα έκλεισε με την παρουσίαση των νέων εργαλείων που ανέπτυξε η εταιρεία IMS Health για την εις βάθος κατανόηση της αγοράς και τον κατάλληλο σχεδιασμό της στρατηγικής marketing.

Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, αναδείχθηκαν τα επίκαιρα ζητήματα της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στο φαρμακευτικό marketing και ο νέος ρόλος του φαρμακοποιού στην παροχή της υγειονομικής φροντίδας, ως συμπληρωματικού εκείνου των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας. Κατά τη διάρκεια του τρίτου Στρογγυλού Τραπεζιού, με τίτλο «Το φαρμακευτικό marketing στη ψηφιακή εποχή», παρουσιάστηκε το πλαίσιο εφαρμογής του ψηφιακού marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, και τονίστηκε η σημαντική συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας και της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην προαγωγή της ασθενοκεντρικής νοοτροπίας. Βασικό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν η αναγνώριση της αναγκαιότητας επίτευξης μιας ισορροπίας ανάμεσα στις νέες και στις παραδοσιακές τακτικές marketing.

Το επιστημονικό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας έκλεισε με το Στρογγυλό Τραπέζι «Φαρμακοποιός και ασθενοκεντρικότητα», το οποίο ανέδειξε τις νέες ανάγκες του φαρμακοποιού, ως απόρροια του νέου του ρόλου ως συμβούλου παροχής υγειονομικής φροντίδας και ανάπτυξης της αυτοφροντίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενημέρωσης για νέα σκευάσματα και θεραπείες, αλλά και την εκπαίδευση σε τεχνικές πωλήσεων και επικοινωνίας με τους ασθενείς. Το συμπέρασμα που αναδείχθηκε από τη συζήτηση ήταν ότι η εκπαίδευση του φαρμακοποιού σε όλους τους παραπάνω τομείς, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τη φαρμακοβιομηχανία, τον ασθενή και το φαρμακοποιό, καθώς θα συμβάλει εντέλει στην καλύτερη ενημέρωση και συμμόρφωση του ασθενή.

Οι εργασίες της τρίτης ημέρας του Συνεδρίου ξεκίνησαν με το Στρογγυλό Τραπέζι: «Marketing και field activity: Σήμερα-Αύριο». Οι ομιλητές τόνισαν ότι οι δραστηριότητες στο πεδίο διαφοροποιούνται συνεχώς, καθώς η αγορά προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και στις νέες επιστημονικές γνώσεις που μεταβάλλουν συνεχώς το τοπίο και τους ορίζοντες του φαρμακευτικού marketing. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο Ιατρικός Επισκέπτης του αύριο δεν θα έχει καμία σχέση με τον Ιατρικό Επισκέπτη της προηγούμενης δεκαετίας. Ο αυριανός σύμβουλος ιατρικής ενημέρωσης θα διαπνέεται από την «ασθενοκεντρική κουλτούρα» και θα μπορεί να οδηγεί τον ιατρό προς την ίδια κατεύθυνση. Θα χειρίζεται πολύ καλά όλες τις ψηφιακές τεχνικές και εργαλεία του αντικειμένου του,

θα κατανοεί και θα διαχειρίζεται αναλύσεις και μοντέλα οικονομικού οφέλους και κυρίως, θα αναλαμβάνει ευθύνες και πρωτοβουλίες λειτουργώντας ως «επιχειρηματίας εντός της επιχείρησης». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν μερικά από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του συμβούλου ιατρικής ενημέρωσης στα πολλαπλά πεδία της δραστηριότητάς του.

Ακολούθησε η κατά γενική ομολογία, εξαιρετική κεντρική ομιλία του Συνεδρίου, με τίτλο «Καινοτομώντας με όχημα τη μάθηση», από τον ερευνητή και εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Βασιλείου, Συντονιστή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργασιών για την Εκπαίδευση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το συνεδριακό κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την έννοια της «Εκπαιδευτικής Ρομποτικής», μια καινοτόμο ιδέα που συνέλαβε ο ίδιος και αφορά στη χρήση της ρομποτικής ως εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ταλέντων των μαθητών. «Σχολεία χωρίς τοίχους, μάθηση δίχως όρια» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίαση του έργου του, το οποίο προωθεί τη μάθηση μέσα από τη διασκέδαση και το παιχνίδι. Εκμεταλλευόμενος την έμφυτη τάση όλων των παιδιών να παρατηρούν το περιβάλλον τους και να επιδιώκουν την ενασχόληση με κάθε τι καινούριο, ο Κωνσταντίνος Βασιλείου έχει κατορθώσει να αναγάγει τη ρομποτική σε βασικό όχημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η δράση του απευθύνεται σε μαθητές όλων των κοινωνικών στρωμάτων, αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε παιδιά από μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, όπως Ρομά, μετανάστες, ή ανήλικοι τρόφιμοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα - αλλάζοντας επί της ουσίας τις ζωές αυτών των παιδιών. Με σημαία την ομαδική δουλειά, την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, την ανταλλαγή εμπειριών και το συναγωνισμό μέσω συνεργασίας, η πρωτοβουλία αυτή έχει κριθεί εξαιρετικά επιτυχημένη και έχει καταφέρει να μεταμορφώσει τη στάση των παιδιών απέναντι στην εκπαίδευση. Παρόντες στη σκηνή ήταν και οι μαθητές Λυκείου Γιώργος και Δημήτρης Μπουφίδης από την ομάδα Robot Masters, καθώς και η διεπιστημονική ομάδα ΝΕΜΟ, που αποτελείται από τους φοιτητές Αστέριο Αραμπατζή, Γιώργο Σιδηρόπουλο και Θανάση Θεοχάρη.

Η αυλαία της διοργάνωσης έπεσε και φέτος με την Απονομή των Αριστείων Φαρμακευτικού Marketing, με τη βράβευση των δύο καλύτερων πρακτικών marketing των ετών 2014-2015 σε κάθε μία από τις κατηγορίες «Καλύτερη Καμπάνια Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)», «Καλύτερη Καμπάνια Franchise – Επαναλανσαρίσματος Προϊόντος», «Καλύτερη Καμπάνια Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης Κοινού» και «Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος».

Το 1ο Αριστείο απονεμήθηκε:

  • Στη Servier Hellas για την κατηγορία «Καλύτερη Καμπάνια Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)» για το Daflon 500
  • Στην MSD για τη συμμετοχή της στην κατηγορία «Καλύτερη Καμπάνια Franchise - Επαναλανσαρίσματος Προϊόντος» για το Inegy/Ezetrol «Για την καρδιά σου αξίζει να πέσεις πολύ χαμηλά»
  • Στην AbbVie Pharmaceuticals για την Καλύτερη Καμπάνια Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης Κοινού και το Fashion. Uncovered
  • Στην Angelini Pharma Hellas για την Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος και το Pravafenix.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eefamcongress2016.gr

Η Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδροι

Ολύμπιος Παπαδημητρίου (Γενικός Δ/ντής Novo Nordisk, Αντιπρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε).
Θεόδωρος Τρύφων (Aντιπρόεδρος Elpen Pharmaceuticals, Πρόεδρος Π.Ε.Φ.)

Αντιπρόεδροι

Σοφία Νάσιου (Ε.Ε.Φα.Μ.)
Μιχάλης Τυράκης (Elpen Pharmaceuticals)

Γεν. Γραμματέας

Ελίνα Μερτζάνου (Elpen Pharmaceuticals)

Ταμίας

Κώστας Βλαχόπουλος (Astellas Pharmaceuticals)

Μέλη

Κώστας Βασιλάκης (AbbVie), Βασίλης Παγώνης (Amgen), Δημήτρης Αξιώτης (Angelini Pharma), Κική Παντελίδου (AstraZeneca), Παναγιώτης Γκναρδέλλης (Bayer), Λίτσα Λαγού (Bayer), Ευαγγελία Φωτιάδου (Boehringer Ingelheim), Πάνος Δημόπουλος (Boehringer Ingelheim), Βασίλης Λέτσιος, (Chiesi), Βάσω Δημητρακοπούλου (Elpen Pharmaceuticals), Νίκος Νικολέττος (Elpen Pharmaceuticals), Ιωάννα Παπαλά (Elpen Pharmaceuticals), Λήδα Καραβέλη (Galenica), Βούλα Παππά (Galenica), Αρετή Παπασάββα (Galenica), Απόστολος Πασιάς (Genesis Pharma), Κώστας Σπυρόπουλος (GlaxoSmithKline), Γιώργος Δασκαλάκης (Ferring), Τάκης Ζερβακάκης (ILS Consulting), Βάσω Μπακατσέλου (Janssen-Cilag), Χρήστος Τουλής (Menarini), Ευτυχία Μακρίδου (Merck Serono), Νίκος Μαρκουλάτος (MSD), Κώστας Πέρρος (Mylan), Χρήστος Νικόλης (Novartis), Κίμων Ευσταθίου (Novo Nordisk), Λουκία Θεοφανοπούλου (Novo Nordisk), Στάθης Ψημμένος (Novo Nordisk), Θανάσης Κρεμασμένος (Pfizer), Αντώνης Φουστέρης (Pfizer), Αναστασία Καραμίχου (Pharmaserve-Lilly), Μάνος Χριστοδουλάκης (Pharmathen), Γιώργος Καρακώστας (Roche), Άννυ Κυριάκη (Sanofi), Πέτρος Χρήστου (UCB), Ντανιέλα Μάλο (Vian), Αντώνης Ευαγγελίδης (Vianex), Αντώνης Κυριακόπουλος (Win Medica), Ζωή Στεφανίδου (Win Medica), Μάρκος Ολλανδέζος (Π.Ε.Φ.), Μάκης Μπόκαρης (Ε.Φ.Ε.Χ, Sanofi), Τίνα Ανταχοπούλου (ΕΛ.Ε.Φ.Ι., AbbVie), Φιλίστορας Δεστεμπασίδης (Ε.Ε.Φα.Μ.), Γιώργος Καλαφατάκης (Ε.Ε.Φα.Μ.), Γιώργος Κατσίμπας (Ε.Ε.Φα.Μ.), Γιώργος Μουτουσίδης (Ε.Ε.Φα.Μ.), Δημήτρης Παλάκας (Ε.Ε.Φα.Μ.), Αναστασία Παπαβασιλείου (Ε.Ε.Φα.Μ.), Μαρία Πατσάνη (Ε.Ε.Φα.Μ.), Παναγιώτης Πολίτης (Ε.Ε.Φα.Μ.)