Δελτία Τύπου

Παρουσίαση έρευνας Ομάδας Σκέψης «Πολιτική Υγείας» του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science

11 Δεκεμβρίου 2015
4926 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
London

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science, στο πλαίσιο του Think Tank που έχει δημιουργήσει, παρήγαγε φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, μέσω των Ομάδων Σκέψης, 5 Κείμενα Θέσης που συνεισφέρουν καταλυτικά στο δημόσιο διάλογο αναφορικά με μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Σκέψης "Πολιτική Υγείας" διεξήγαγε πρωτογενή έρευνα με σκοπό την ανάλυση κρίσιμων θεμάτων κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής υγείας που αποσκοπούν στη βελτίωση του συστήματος.

Η έρευνα με τίτλο «Τι συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα σήμερα; Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους» βασίζεται στη διεξαγωγή μελέτης μέσω ερωτηματολογίου κλειστού τύπου, που καταγράφει τις απόψεις των βασικών εμπλεκόμενων και εταίρων στον τομέα της υγείας. Το δείγμα απαρτίζεται από εκπροσώπους του πολιτικού χώρου με τη συμμετοχή Υπουργών Υγείας, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων, ανώτερα στελέχη της πολυεθνικής και εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, διοικήσεις νοσοκομείων, εκπροσώπους της ιατρικής κοινότητας και συλλόγους ασθενών.

Η θεματολογία δίνει τη δυνατότητα να εισακουστούν και να υπογραμμιστούν τα πραγματικά ζητήματα του τομέα δεδομένου του, ότι μεταξύ άλλων, θίγει ζητήματα σχετικά με την:

  • πρόσβαση στις δομές υγείας,
  • ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης,
  • κατανομή των πόρων,
  • διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και
  • αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων πολιτικής υγείας.

Η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη προτάσεων και θέσεων που θα ενισχύσουν ενεργά το δημόσιο διάλογο.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς διαφαίνονται ισχυρές συγκλίσεις απόψεων μεταξύ των διαφορετικών εταίρων για πολιτικές που αδυνατούν να εφαρμοστούν μέχρι τώρα στη χώρα μας. Κάποιες από αυτές αφορούν τη ενίσχυση της διείσδυσης των γενοσήμων, τη πολυπόθητη σύμπραξη των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων στη παροχή υπηρεσιών, την εισαγωγή ενός συστήματος αξιολόγησης των γιατρών για το κλινικό τους έργο βάσει του οποίου θα υπάρχουν επιβραβεύσεις ή κυρώσεις και την αναγκαιότητα για σταθερότητα στις διοικητικές θέσεις των νοσοκομείων.

Τα τελικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν από την Ομάδα Σκέψης στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, και θα ακολουθήσει συζήτηση με εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η συνεδρία με τίτλο «Η αναζήτηση κοινής συνισταμένης για τη λήψη αποφάσεων στην πολιτική της υγείας» θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Συνεδρίου το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στις 17:00-18:30 στο ξενοδοχείο Hilton Athens.