Επιστημονικά Νέα

Μπορεί ο Καφές να βοηθήσει στην Απώλεια Βάρους;

της Ζωής Κονιδάρη
21 Δεκεμβρίου 2022
5424 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
kafes pinei ginaika

Photo source: www.canva.com

Η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για μια πληθώρα μεταβολικών και μη μεταβολικών νοσημάτων, ενώ μια μέτρια απώλεια βάρους, της τάξης του 5-10%,φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευεργετική για την υγεία. Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για τη διαχείριση της παχυσαρκίας αποτελεί η πρόσληψη καφεΐνης. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης ήταν να συνοψίσει τα ευρήματα σχετικά με την επίδραση της πρόσληψης καφεΐνης στην απώλεια βάρους.

Σχεδιασμός μελέτης

Η αναζήτηση των μελετών έγινε έως το Νοέμβριο του 2017 στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων: MEDLINE, EMBASE, Web of Science και Cochrane Central Register of Controlled Trials. Τα σχετικά ευρήματα εξήχθησαν και αξιολογήθηκαν ως προς την ποιότητα με το Εργαλείο μεροληψίας Cochrane. Στη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 13 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (RCTs) με ένα σύνολο 606 συμμετεχόντων.

Αποτελέσματα

Από το σύνολο των 13 μελετών που συμπεριλήφθηκαν, η κατανάλωση καφέ φάνηκε να συσχετίζεται με αλλαγές στο βάρος σε 12 μελέτες, αλλαγές στο Δείκτη Μάζας Σώματος σε 6 μελέτες και αλλαγές στο λίπος σε 1 μελέτη. Η  μετα-ανάλυση έδειξε ότι η πρόσληψη καφεΐνης είχε θετική επίδραση στη μείωση του βάρους (0.29, 95%CI: 0.19, 0.40), του Δείκτη Μάζας Σώματος (0.23, 95%CI: 0.09, 0.36) και του λίπους (0.36, 95% CI: 0.24,0.48). Επιπλέον, για κάθε διπλασιασμό στη δόση της καφεΐνης που καταναλώθηκε, η μέση μείωση του βάρους, του Δείκτη Μάζας Σώματος και του Λίπος αυξήθηκε κατά 22%, 17% και 28% αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι η ετερογένεια μεταξύ των μελετών ήταν μεγάλη.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, η παραπάνω μετα-ανάλυση ανέδειξε την ύπαρξη δοσο-εξαρτώμενης σχέσης ανάμεσα στην πρόσληψη καφεΐνης και στη μείωση του βάρους, του Δείκτη Μάζας Σώματος και του λίπους. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές παρενέργειες που αναφέρονται λόγω αυξημένης πρόσληψης καφεΐνης κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή  προοπτικών μελετών στο μέλλον για την επιβεβαίωση των παραπάνω ευρημάτων και τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης δόσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Tabrizi, R., Saneei, P., Lankarani, K., Akbari, M., Kolahdooz, F., Esmaillzadeh, A., Nadi-Ravandi, S., Mazoochi, M. andAsemi, Z., 2019. The effects of caffeine intake on weight loss: a systematic review and dos-response meta-analysis of randomized controlled trials. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 59(16), pp.2688-2696.

 

Ζωή Κονιδάρη
Ζωή Κονιδάρη Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.