Blog

Διατροφική Εκπαίδευση και Διατροφική Θεραπεία – Καινούργια τάση της διατολογίας

της Ελένης Ανδέου Γιωργάκη
05 Φεβρουαρίου 2015
19842 Προβολές
3 λεπτά να διαβαστεί
kainourgia tasi - diatologos

Photo source: www.shutterstock.com

Στο βιβλίο «Πρακτικός Οδηγός για ένα Σύγχρονο Διαιτολογικό Γραφείο» που η συγγραφή του έγινε σε συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων και του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου (2013) έχει αποδειχτεί ένα καλό εγχειρίδιο για το πώς ένας καινούργιος διατροφολόγος ή διαιτολόγος ή κλινικός διαιτολόγος μπορεί να αρχίσει με επιτυχία την επαγγελματική του καριέρα είτε δουλεύοντας στον ιδιωτικό τομέα έως αυτόεργοδοτούμενος είτε σε εταιρεία είτε και στον δημόσιο τομέα.

Ένα από τα σημεία που καταπιάνεται είναι να βοηθήσει τον επαγγελματία να έχει εξασφαλισμένη επιτυχία για την δουλειά του και να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση του και η εργασία του είναι πραγματικά μια επιλογή ζωής για την επαγγελματική του εδραίωση.

«Ενημερώνω τον ασθενή για το τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας από την αρχή δηλ. με ενημερώνει αναφορικά με τη δίαιτα που θέλει, προχωρώ σε «εκπαίδευση σε θέματα διατροφής» και στη συνέχεια θέτουμε ορισμένους στόχους πάνω στους οποίους θα εργαστούμε. Λέω στους ασθενείς μου ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να αναπτύξουν το διατροφικό τους στυλ. Μια επίσκεψη μαζί σε διαιτολόγο δεν σβήνει αυτόματα όλες τις συνήθειές τους», Αndrea Chernus, MS, RD, CDN.

Με αυτά τα λόγια περιγράφει την δομή ενός ραντεβού της για διατροφικά ζητήματα. Ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να λάβει υπόψη του όλα αυτά σημαντικά και να ενεργά πάντα για το συμφέρον αυτού που συμβουλεύει ή δρα ως θεραπευτής.

Μετάβαση από τον ρόλο του εκπαιδευτή διατροφής στο ρόλο του θεραπευτή σε θέματα διατροφής

Η προσέλκυση και η διατήρηση ασθενών/πελατών αποτελεί τον πρωταρχικό σας στόχο όταν ξεκινάτε το δικό σας ιδιωτικό γραφείο διαιτολόγου. Η ανάπτυξη της επιχείρησής σας είναι συχνά δευτερεύουσας σημασίας. Υπάρχουν συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε η επιχείρησή σας να βρίσκεται πάντοτε σε ακμάζουσα πορεία. Η μετάβαση από τον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτή διατροφής/διαιτολογίας στο ρόλο του θεραπευτή σε θέματα διατροφής/διαιτολογίας θα πρέπει να γίνει, ώστε να δημιουργούνται συναντήσεις παρακολούθησης οι οποίες να μεταφράζονται, σε επιχειρηματικούς όρους, σε επαναλαμβανόμενη εργασία.

Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2017, πολλά θα έχουν αλλάξει σε σχέση με το ρόλος του κλινικού διαιτολόγου/διαιτολόγου ο οποίος θα καταστεί αυτός του θεραπευτή σε θέματα διατροφής που επηρεάζουν την υγεία. Οι επαγγελματίες διαιτολόγοι που εργοδοτούνται σε παραδοσιακούς χώρους όπως νοσοκομεία ή κλινικές με εξωτερικά ιατρεία, δυσκολεύονται να οραματιστούν τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται σε ένα ιδιωτικό γραφείο. Πολλοί επαγγελματίες διαιτολόγοι διερωτώνται: Πώς δομεί κανείς τη συνεδρία/συνάντηση με ένα ασθενή; Τι γίνεται στις συνεδρίες παρακολούθησης; Πώς ενθαρρύνεις τους ασθενείς να επιστρέψουν; Οι επαγγελματίες διαιτολόγοι που εργάζονται σε παραδοσιακούς χώρους δεν μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Η διαδικασία της διατροφικής θεραπείας

Το παραδοσιακό ιατρικό μοντέλο βασίζεται στη βραχυπρόθεσμη διατροφική παρέμβαση. Ο διαιτολόγος θέτει στόχους για τον ασθενή, εστιάζοντας στο τι χρειάζεται ο ασθενής να μάθει. Συνήθως, οι επαγγελματίες διαιτολόγοι πρέπει μόνο να αναπτύξουν μια επιφανειακή σχέση με τον ασθενή. Χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, η διατροφική συμβουλευτική περιλαμβάνει την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς, το σχεδιασμό των απαραίτητων αλλαγών στη διατροφή και, στη συνέχεια, την πληροφόρηση. Η συμβουλευτική, υπό αυτήν την έννοια, είναι πράγματι εκπαιδευτικής φύσης. Η παραδοσιακή συμβουλευτική στον τομέα της διαιτολογίας είναι, από ανάγκη, πολύ διαφορετική από τη διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ιδιωτικό γραφείο. Η διαδικασία της διατροφικής θεραπείας που εφαρμόζεται συνήθως σε ιδιωτικό γραφείο καθορίζεται από μια δυναμική σχέση μεταξύ του επαγγελματία διαιτολόγου και του ασθενούς και συχνά μεταξύ του επαγγελματία διαιτολόγου και άλλων παροχέων ιατρικής φροντίδας. Ανατρέξτε στον Πίνακα 1 για περισσότερες πληροφορίες.

Η διατροφική θεραπεία δεν αποτελεί τίτλο σπουδών ή τίτλο του επαγγελματία αλλά το τρόπο διεξαγωγής του επαγγέλματος του διαιτολόγου / κλινικού διαιτολόγου στα πλαίσια της ειδικότητας του και των καθηκόντων του. Αποτελεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή, η οποία εστιάζεται σε πεποιθήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές. Είναι το αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης σχέσης με τους ασθενείς σας και με τον ψυχοθεραπευτή, σε περίπτωση εμπλοκής ψυχοθεραπευτή. Τα σχέδια θεραπείας είναι πολύ εξατομικευμένα και εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Διατροφική Εκπαίδευση Διατροφική Θεραπεία
 • Χρονικοί περιορισμοί
 • Δίνεται τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται
 • Περιορισμένη σχέση μεταξύ διαιτολόγου και πελάτη
 • Περιορισμένη παρακολούθηση
 • Ο πελάτης είναι εξαρτημένος
 • Μειωμένος διεπιστημονικός συντονισμός
 • Περισσότερος διαθέσιμος χρόνος
 • Ενισχύεται η δυνατότητα επιλογών
 • Ο διαιτολόγος και ο πελάτης αναπτύσσουν μια σχέση
 • Παρακολούθηση χωρίς χρονικό περιορισμό
 • Προάγεται η ανεξαρτησία του πελάτη
 • Δίνεται έμφαση στην ομαδική προσέγγιση

Πηγή: Προσαρμοσμένα στοιχεία από το βιβλίο του Licavoli L. Dietetics goes into therapy J Am Diet Assoc. 1995, 95: 751-752, με άδεια από Elsevier. Copyright © 1995 Αμερικάνικος Σύνδεσμος Διαιτολόγος.

Η διατροφική θεραπεία, ως έννοια, είναι ευρέως αποδεκτή στην αρένα των διατροφικών διαταραχών και η προσέγγιση αυτή είναι κατάλληλη και απαραίτητη στους περισσότερους τομείς συμβουλευτικής σε ασθενείς. Οι επαγγελματίες διαιτολόγοι μαθαίνουν ότι η εκπαίδευση ενός ασθενούς σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στο διαιτολόγιο από μόνη της δεν σημαίνει ότι ο ασθενής θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις αλλαγές αυτές. Για να δείτε πραγματική αλλαγή στους ασθενείς σας, θα πρέπει να αλλάξει ο ρόλος σας από εκπαιδευτής διατροφής/διαιτολογίας σε θεραπευτής σε θέματα διατροφής/διαιοτολογίας.

Πώς να προωθήσετε την ιδέα της θεραπείας σε θέματα διατροφής/διαιτολογίας

Η μετάβαση από εκπαιδευτής διατροφής/διαιτολογίας σε θεραπευτής σε θέματα διατροφής/διαιτολογίας αποτελεί μια διαδικασία που συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου και μέσα από την πείρα. Το πρώτο μέρος της διαδικασίας αποτελείται από την κατανόηση βασικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής. Η επόμενη φάση αφορά τη σταδιακή χρήση αυτών των δεξιοτήτων πρακτικά. Πρέπει να υιοθετηθούν οι ακόλουθες δεξιότητες:

 1. Θα πρέπει να διαθέτετε καλές δεξιότητες ακρόασης
 2. Να διακατέχεστε από Συναίσθηση και Στήριξη
 3. Να προσφέρετε Φροντίδα και να Εμπνέετε Εμπιστοσύνη

Πως να γίνεις ένας επιτυχημένος επαγγεματίας διαιτολόγος

Ο βασικός τρόπος επιτυχίας του διαιτολόγου είναι κατά κύριο λόγο να μπορεί να κατανοήσει τι θέλουν οι ασθενείς πελάτες από ένα ειδικό σε θέματα διατροφής/διαιτολογίας και να πράξει το ανάλογο.

Τα άτομα με διατροφικά προβλήματα (π.χ. παχυσαρκία, υποσιτισμός, διατροφικές διαταραχές) θέλουν ο θεραπευτής σε θέματα διατροφής/διαιτολογίας να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Να είναι ευέλικτος
 • Να κατανοεί τους φόβους τους αναφορικά με το φαγητό και το βάρος
 • Να λειτουργεί με ρυθμό που θα μπορούν να χειριστούν
 • Να ενδιαφέρεται και να μην είναι επικριτικός
 • Να είναι υπομονετικός
 • Να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες
Ελένη Ανδρέου Γιωργάκη
Ελένη Ανδρέου Γιωργάκη Κλινική Διαιτολόγος, RD, LD