Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις ΕΔΔΕ και ΠΣΔΔ σχετικά με το ερώτημα βουλευτή κ. Μπαργιώτα

24 Ιουλίου 2018
6525 Προβολές
4 λεπτά να διαβαστεί
deltio typou psdd edde

Οι επίσημοι φορείς Διαιτολόγων-Διατροφολόγων έχουν προβεί στις παρακάτω ανακοινώσεις με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισσας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Κ. Μπαργιώτας προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Σκοπεύετε να διευρύνετε τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, ώστε να μην αποκλείονται όσοι έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους στη διαιτολογία, την ιατρική, την εργοφυσιολογία από πανεπιστήμια εγχώρια ή της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως του αρχικού τίτλου σπουδών;»


Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας 

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 156/19-72018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπαργιώτα με θέμα: «Προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου», σας γνωρίζουμε ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία η βεβαίωση/ άδεια άσκησης επαγγέλματος όλων των επαγγελματιών υγείας προκύπτει από τον βασικό τίτλο σπουδών τους και όχι από τον μεταπτυχιακό τίτλο.

Το ίδιο ισχύει και για το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 133/2014 (ΦΕΚ 213 Α΄).

Επιπρόσθετα, σας διαβιβάζουμε την απάντησε με αριθμ. Πρωτ. 64/23-7-2018 της Ένωσης Διαιτολόγων - Διατροφολόγων Ελλάδος σχετικά με την ως άνω ερώτηση.

apantisi ypourgeiou ygeias

 

Η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την επερώτηση του βουλευτή Λάρισας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κου Κ. Μπαργιώτα για τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος του Διαιτολόγου Διατροφολόγου.

Ο αποκλεισμός από την άσκηση επαγγέλματος, όπως η επερώτηση αναφέρει, δεν οφείλεται σε γραμματική ερμηνεία που οδηγεί σε αδικία, αλλά σε προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από άτομα που με μη επαρκή εκπαίδευση, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, θα κληθούν να καθοδηγήσουν διατροφικά τον υγιή ή νοσούντα πληθυσμό. Η άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου κατοχυρώνεται μετά από επαρκείς σπουδές 4ετούς φοίτησης, καθώς και οργανωμένη πρακτική άσκηση διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται από κανένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν εξασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα σε κανένα επάγγελμα. Για παράδειγμα, μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος βουλευτής δεν μιλά για την αντίστοιχη «αδικία» της μη κατοχύρωσης της ιατρικής ιδιότητας για οποιονδήποτε αποφοιτά από μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των Ιατρικών σχολών της χώρας.

Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσφορία μας και να επιστήσουμε την προσοχή σε κινήσεις, που για λόγους που ξεπερνούν την κοινή λογική και πιθανώς υποκρύπτουν υστερόβουλες σκέψεις θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια υγεία, παρέχοντας το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου σε άτομα που στερούνται της βασικής εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο τομέα!

Τέλος, ο ΠΣΔΔ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, αλλά και την προάσπιση του επαγγέλματος από μη ειδικούς, υπενθυμίζει, ότι μόνο οι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ’αριθμ. 133/2014, σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου, έχουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου. Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν τίθεται ουδεμία συζήτηση για τη διεύρυνση των προϋποθέσεων νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.


Η ανακοίνωση της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

Με αφορμή την ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κου Μπαργιώτα προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το αν θα διευρυνθούν οι προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Διαιτολόγου Διατροφολόγου και προς άτομα κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, θα θέλαμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις:

Αρχικά το ερώτημα εμφανέστατα αναζητά απάντηση προς εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτου προσώπου. Που μάλλον έχει συναντήσει νομικά προβλήματα στο να νομιμοποιήσει την δραστηριότητα του σαν Διαιτολόγος Διατροφολόγος στην Ελλάδα. Και που επειδή δεν μπορεί να υπερκεράσει το φράγμα στην ανομία που λέγεται Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος αναζητά νομική παράκαμψη με τροποποίηση του ΠΔ 133/2014.

Παραπέρα θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον ερωτώντα βουλευτή ότι δεν υπάρχει κάποιο γραμματικό ή εκφραστικό ή συντακτικό λάθος στο Προεδρικό Διάταγμα. Είναι με σαφήνεια και απόλυτη διαύγεια διατυπωμένη (σε όλη του την έκταση και όχι μόνο στο με σκοπιμότητα παρουσιαζόμενο απόσπασμα του Προεδρικού Διατάγματος) η σαφής πρόθεση της Ελληνικής Πολιτείας να αποδώσει το δικαίωμα να φέρουν το τίτλο του Διαιτολόγου Διατροφολόγου αλλά και να ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΜΟΝΟ αυτοί που προέρχονται από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα με συγκεκριμένο ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ και πιστοποιημένη από την Ελληνική Πολιτεία κατάρτιση. Για αυτό και γίνεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ αναφορά στα ιδρύματα αυτά και όχι γενική και αόριστη τοποθέτηση.

Η (υπηρετώντας άλλες σκοπιμότητες και ανάγκες) ερώτηση του Βουλευτή βρίσκει την απόλυτη και ξεκάθαρη απάντηση της μέσα στο ίδιο το ΠΔ 133/20014 που έρχεται να ορίσει και την διαδικασία απονομής της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος σε όσους δεν προέρχονται από τα ρητά αναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι λοιπόν (όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στο ΠΔ 133/2014) μέσα από την διαδικασία αναγνώρισης και αντιστοίχησης ακαδημαϊκών προσόντων στο ΔΟΑΤΑΠ είτε μέσα από την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στο ΣΑΕΠ κάποιος μπορεί να αποκτήσει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα και τόσο διάφανα. Δεν χρειάζεται να “ξεχειλώσει” η νομοθεσία για να εξυπηρετηθούν τα όποια συμφέροντα.

Παραπέρα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όπως σε όλα τα επαγγέλματα που απαιτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (πχ, ιατρού, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, ψυχολόγου, δικηγόρου, πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού κλπ) αναγκαίο κριτήριο είναι η απόκτηση βασικού τίτλου σπουδών στην αντίστοιχη ειδικότητα. Η επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας παγκοσμίως, όπως κάθε επιστήμη υγείας θεωρείται, ξεχωριστή επιστήμη λόγω του πολύ μεγάλου επιστημονικού της πεδίου.

Οι βασικές σπουδές του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου καλύπτουν της βασικές γνώσεις σε ένα εύρος αντικειμένων για να μπορέσει ο Διαιτολόγος – Διατροφολόγος να αντιμετωπίσει υπεύθυνα και με ασφάλεια τόσο φυσιολογικές όσο και παθολογικές καταστάσεις. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σε αντικείμενα όπως εργοφυσιολογία, ιατρική ή ακόμα και διαιτολογία δεν μπορούν να καλύψουν το απαιτούμενο εύρος γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος. Η ιδέα αυτή, σκεπτόμενοι λογικά, αγγίζει τα όρια της παράνοιας αν αναλογιστούμε ότι ένας φυσιοθεραπευτής με μεταπτυχιακό στην παιδιατρική θα μπορούσε να ασκήσει το επάγγελμα παιδιάτρου, ένας κοινωνιολόγος που έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακό στο διεθνές δίκαιο το επάγγελμα του δικηγόρου και ένας διαιτολόγος που έχει παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό στον μεταβολισμό των οστών το επάγγελμα του ορθοπεδικού.

Ας κατανοήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι όσο δεν θεσμοθετεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου των Διαιτολόγων Διατροφολόγων, όσο υποκύπτει στις πιέσεις τρίτων και δεν προχωρά στον άμεσο προσδιορισμό της Διαιτολογικής Πράξης, όσο δεν αυστηροποιεί και δεν συγκεκριμενοποιεί τις ποινές απέναντι σε φαινόμενα ψευτοειδικών ψευτοδιαιτολόγων τόσο θα αυξάνονται τα κρούσματα “παρεμβάσεων” για αντιεπιστημονική και πέρα από κάθε λογική αλλαγής της νομοθεσίας.

Και όσο οι ποινές θα παραμένουν χάδι τόσο θα πολλαπλασιάζονται οι ΩΡΛ - ειδικοί θρέψης, οι “Ολιστικοί” παθολόγοι που θεραπεύουν το καρκίνο, και οι πνευμονολόγοι με τα μαγικά τεστ δυσανεξίας που έχει απαγορεύσει το Υπουργείο Υγείας. Και θα παραβιάζουν τη νομοθεσία, θα θέτουν σε αμφισβήτηση τη λογική, το αίσθημα δικαίου και τη δημόσια υγεία.

Για εμάς η προάσπιση της δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευτη.Καλούμε λοιπόν το υπουργείο και τους πολιτικούς φορείς για άμεση απάντηση σε προκλήσεις ισοπέδωσης της επιστημονικότητας και της δημόσιας υγείας.