Νομοθεσία

Κώδικας επαγγέλματος και δεοντολογίας διαιτολόγων-διατροφολόγων

της Σοφίας Σμυρνή
13 Δεκεμβρίου 2016
19437 Προβολές
1 λεπτό να διαβαστεί
kodikas epaggelmatos kai deontologias

Photo source: www.bigstockphoto.com

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε εξετάσει τα όρια, που θέτει ο νόμος στην εταιρική επικοινωνία προϊόντων από έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο μέσω της διαφήμισης. Είχε γίνει επισκόπηση του ζητήματος από την πλευρά της επιτρεπόμενης από το νόμο διαφήμισης προϊόντων διατροφής και υγείας, με λιγότερη έμφαση στο επιτρεπτό λόγω θεμάτων δεοντολογίας και αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επαγγελματιών του ίδιου κλάδου.

Αυτό συνέβη, διότι από τον κλάδο των διαιτολόγων-διατροφολόγων λείπει ένας σύλλογος με την μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), με υποχρεωτική συμμετοχή όλων των επαγγελματιών και ένας κώδικας επαγγέλματος και δεοντολογίας, που θα είναι δεσμευτικός για όλους τους επαγγελματίες και άρρηκτα συνδεδεμένος με το επιτρεπτό ή μη της άσκησης του επαγγέλματός τους.

Για τη σημασία ίδρυσης Συλλόγου διαιτολόγων-διατροφολόγων με τη μορφή ΝΠΔΔ αναφερθήκαμε σε προηγούμενο άρθρο μας. Θα δούμε τώρα το πως μπορεί να καθορίσει το επάγγελμα του διαιτολόγου-διατροφολόγου η θέσπιση ενός κώδικα επαγγέλματος και δεοντολογίας.

Πώς θα λειτουργήσει ένας υποχρεωτικός κώδικας επαγγέλματος και δεοντολογίας διαιτολόγων-διατροφολόγων;

Ένας τέτοιος κώδικας θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος (πτυχίο, ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής κλπ.), θα καθορίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα χαράσσει τα πλαίσια στην φύση και στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος και στην αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επιπλέον, θα ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών και θα θέτει τα όρια στη σχέση του επαγγελματία με τον πελάτη του αλλά και στη συμπεριφορά μεταξύ επαγγελματιών του ίδιου κλάδου, αποτρέποντας έτσι αθέμιτες και αντιδεοντολογικές ενέργειες.

Ακόμα, στις διατάξεις του θα προβλέπονται τα όργανα του συλλόγου των επαγγελματιών, ο τρόπος εκλογής αυτών και οι αρμοδιότητές τους. Τέλος, θα προβλέπει πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται στα μέλη του όταν αυτά παρουσιάζουν αντιεπαγγελματική και μη επιτρεπόμενη δράση.

Ποιά οφέλη θα έχουν οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι από έναν τέτοιο κώδικα;

  • Θα έχουν καλύτερη οργάνωση, δηλαδή, μέσω του συλλόγου στον οποίον ανήκουν, θα γνωρίζουν πόσοι και ποιοί επαγγελματίες του κλάδου τους δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή και θα μπορούν να τους βρουν μέσα από μια βάση δεδομένων, την οποία θα τηρεί ο σύλλογος π.χ. στην επίσημη ιστοσελίδα του.
  • Θα συμμετέχουν ενεργά στο σύλλογό τους, ως μέλη και ως υποψήφιοι στις εκλογές, με δυνατότητα να καθορίζουν το μέλλον του επαγγέλματός τους.
  • Θα ενημερώνονται για τη νομοθεσία που τους αφορά και μέσω των συλλόγων θα οργανώνονται σε δράσεις για την προάσπιση των συμφερόντων τους.
  • Θα προστατεύονται απέναντι σε τυχόν αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές συναδέλφων τους, έχοντας και το δικαίωμα καταγγελίας αυτών στο σύλλογο.
  • Θα μπορούν να ζητούν την αρωγή του συλλόγου αλλά και των συναδέλφων τους για θέματα, που τους απασχολούν.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων έχει ήδη συμπεριλάβει στο καταστατικό του το άρθρο 18 αναφορικά με την δεοντολογία των επαγγελματιών, ενώ η Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, πέρα από τον κώδικα δεοντολογίας, τον οποίον έχουν σε εκκρεμότητα, έχει θίξει την αναγκαιότητα συγκρότησης του κλάδου των διαιτολόγων-διατροφολόγων σε ΝΠΔΔ. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει, απομένει λοιπόν η εξέλιξη αυτών, η οποία πάντα θα είναι προς το καλύτερο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

"Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων", επιμέλεια: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, 2013 Νομική Βιβλιοθήκη.

Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

Σοφία Σμυρνή
Σοφία Σμυρνή Δικηγόρος