Εργασία

5 σημεία που πρέπει να προσέξω στην αίτησή μου

της Ευαγγελίας Μπούτση
24 Μαρτίου 2016
14259 Προβολές
3 λεπτά να διαβαστεί
gynaika pou symplhrwnei aithsh me moluvi

Ξεκινώντας να σχεδιάσω και να υποβάλλω την αίτησή μου στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» θα πρέπει να προσέξω ορισμένα σημεία κρίσιμα για τόσο για την υποβολή της αίτησης, όσο και για την δυνατότητα αξιολόγησης και ένταξής μου στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα πρέπει να εξετάσω τα παρακάτω:

1. Τα κριτήρια που με αποκλείουν από την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα.

Για να μπορώ να υποβάλλω αίτηση στο πρόγραμμα και να έχω δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής μου πρέπει να απαντάω με ΝΑΙ σε όλες τις παρακάτω προτάσεις:

 • Έχω την ιδιότητα του ανέργου (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ) κατά την υποβολή της αίτησής μου ή είμαι φυσικό πρόσωπο, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11/2/2016), ασκώ συναφή με την ειδικότητά μου επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχω σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνω σύνταξη γήρατος.
 • Διαθέτω κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Υπάρχει συνάφεια της δραστηριότητάς μου (που ασκώ ή πρόκειται να ξεκινήσω) με το πτυχίο μου (στην περίπτωση ύπαρξης μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού συνυπολογίζεται στην συνάφεια της δραστηριότητας).
 • Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) της επιχείρησης στην έναρξη δραστηριοτήτων, να είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με την λίστα των ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί με την Πρόσκληση του προγράμματος.
 • Εμπίπτω στα εισοδηματικά κριτήρια. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά μου για το φορολογικό έτος 2015 δεν υπερβαίνει, τις 20.000 € εάν πρόκειται για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 € εάν πρόκειται για οικογενειακό εισόδημα.
 • Δεν έχω ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.
 • Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.
 • Στην περίπτωση που έχω λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση το προηγούμενο διάστημα θα πρέπει να μην παρεμβαίνει την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις.
 • Δεσμεύομαι να τηρήσω τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ.

2. Τα στοιχεία που αξιολογούνται και διαμορφώνουν την βαθμολογία της αίτησής μου.

 • Εισοδηματικά Κριτήρια:
  Ατομικό Εισόδημα: εάν είναι μικρότερο ή ίσο των 7.500 € παίρνει την μέγιστη βαθμολογία. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 7.500 € και μικρότερο ή ίσο των 20.000 € η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου και όσο μικρότερο είναι τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία παίρνει.
  Οικογενειακό Εισόδημα: εάν είναι μικρότερο ή ίσο των 12.000 € παίρνει την μέγιστη βαθμολογία. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο των 12.000 € και μικρότερο ή ίσο των 35.000 € η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου και όσο μικρότερο είναι τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία παίρνει.
 • Κατάσταση επενδυτικού σχεδίου ως προς την σαφήνεια και πληρότητά του:
  Σαφήνεια & πληρότητα: Ανάλογα με την παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου, των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών και την περιγραφή της αγοράς-στόχου δίνεται βαθμολογία από 1 έως 10. Οι τιμές αντιστοιχούν σε τρεις κλίμακες, ανεπαρκής (0-4), καλή (5-7), πολύ καλή (8-10).
  Προβλέψεις Εσόδων – Εξόδων επιχείρησης: Εξετάζονται στο σύνολό τους οι δαπάνες που περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο και των εσόδων που αναμένεται να προκύψουν στο πλαίσιο των δύο ετών υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και των τριών επόμενων ετών από την ολοκλήρωση του σχεδίου. Χαρακτηρίζονται και ανάλογα βαθμολογούνται ως ανεπαρκείς, ικανοποιητικές και πολύ ικανοποιητικές.
  Χαρακτηριστικά εταίρου/εταίρων:
  Διάρκεια ανεργίας: Εάν είναι ένα έτος και περισσότερο η κάρτα ανεργίας σε ισχύ δίνεται η μέγιστη βαθμολογία και για κάτω από ένα έτος η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου.
  Διάρκεια έναρξης επιχείρησης: Εάν είναι μετά την 1.1.2011 η έναρξη των δραστηριοτήτων δίνεται η μέγιστη βαθμολογία (10 βαθμοί), ενώ για έναρξη πριν την 1.1.2011 δίνεται χαμηλότερη βαθμολογία (4 βαθμοί).
  Σημείωση: στην περίπτωση ύπαρξης συνεργασίας των εταίρων ίδιας ή διαφορετικών ειδικοτήτων δίνεται επιπλέον βαθμολογία. Οι εταίροι δεν πρέπει να έχουν σχέση 1ου ή 2ου βαθμού συγγένειας.

3. Την ημερομηνία υποβολής της αίτησής μου: θα πρέπει να υποβάλλω την αίτησή μου μεταξύ του διαστήματος 8/3/2016 έως και 15/4/2016 και ώρα 17.00. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν παίζει ρόλο.

4. Την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των δαπανών που θέλω να συμπεριλάβω στο πρόγραμμα. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις 8 Μαρτίου 2016.

5. Τη διαμόρφωση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Οι δαπάνες που θα επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι λιγότερες από 5.000 €, ενώ δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 25.000 €. Το ποσό των 25.000 € αυξάνεται ανάλογα σε 40.000 € (εάν έχουμε συνεργασία δύο εταίρων) , ή σε 50.000 € (εάν έχουμε συνεργασία τριών ή περισσοτέρων εταίρων).

Μπορείτε να κάνετε άμεσα δωρεάν προέλεγχο της δυνατότητας υποβολής της αίτησής σας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι στην διάθεσή σας για τον προέλεγχο και για την επίλυση τυχόν αποριών και επιπρόσθετων διευκρινίσεων

 

logo apopsi

Look in Site: www.apopsi.gr

Ευαγγελία Μπούτση
Ευαγγελία Μπούτση

Η Ευαγγελία Μπούτση είναι υπεύθυνη του τμήματος συμβουλευτικής του ομίλου επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ και αναλαμβάνει την υποστήριξη και καθοδήγηση σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους.