Δελτία Τύπου

eHealth Forum 2015: Η ηλεκτρονική υγεία μεταρρυθμιστικό εργαλείο του υγειονομικού τομέα & μοχλός ανάπτυξης

07 Δεκεμβρίου 2015
5388 Προβολές
3 λεπτά να διαβαστεί
eHealth forum

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015 - Το eHealth Forum 2015 συγκέντρωσε με επιτυχία για πρώτη φορά, τους ειδικούς και τους ενδιαφερόμενους για την ηλεκτρονική υγεία στην Ελλάδα, οι οποίοι αποτύπωσαν την εικόνα του eHealth στη χώρα, κατέθεσαν απόψεις και έθεσαν τα ζητήματα προς επίλυση. Η ανάγκη για ένα forum για την ηλ. υγεία όπου να συναντώνται οι ειδικοί της πληροφορικής, οι ιατροί και άλλοι επαγγελματίες της υγείας, η Πολιτεία σε όλα τα επίπεδα, αλλά και διακεκριμένοι επιστήμονες και αξιωματούχοι από το εξωτερικό, επιβεβαιώθηκε σε αυτή τη διοργάνωση, με τους συνέδρους να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την επόμενη συνάντηση το 2016.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Πολιτεία, διά στόματος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Γιάννη Μπασκόζου, ανακοίνωσε τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει ο τομέας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: μηχανισμούς διαβούλευσης με τους φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου για τα πληροφορικά συστήματα· τη σύναψη συμφωνιών επιστημονικής υποστήριξης του υπουργείου από φορείς όπως το HL7, η ΗΔΙΚΑ, κ.α.· σύσταση Εθνικού Οικοσυστήματος Ηλ. Υγείας και Εθνικού Δικτύου Ηλ. Υγείας· δημιουργία διαύλων ανοιχτής επικοινωνίας για τα έργα ηλ. υγείας με αναπτυξιακό ορίζοντα· δημιουργία τεχνοβλαστών νεοφυών εταιρειών (e-Clusters)· ενίσχυση δράσεων εκπαίδευσης σε θέματα eHealth· έναρξη λειτουργίας του Άτλαντα Υγείας σε πιλοτική μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά εφαρμογών για την ενημέρωση των πολιτών.

Ειδικότερα, μεριμνώντας για την πλαισίωσή του από φορείς με υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας, η Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας συστήνει το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας το οποίο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση πριν το τέλος του έτους. Επιπλέον, με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής επάρκειάς του σε θέματα διαλειτουργικότητας, το υπουργείο θα υπογράψει συμφωνία με το HL7 Hellas, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό με αντικείμενο την προώθηση των προτύπων επικοινωνίας εφαρμογών στον χώρο της Υγείας και φορέα διοργάνωσης του eHealth Forum.

Κατά την Ανοιχτή Διαβούλευση με τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, οι κκ. Γ. Μπασκόζος και Α. Τάγαρης, Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, ανακοίνωσαν λεπτομερέστερα τις νέες δυνατότητες της εφαρμογής που βρίσκονται υπό ανάπτυξη και απευθύνονται σε ιατρούς και σε ασθενείς, όπως η ενσωμάτωση νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, το πιο φιλικό προφίλ για τους χρήστες, η ενημέρωση των ασθενών για τις συνταγές τους μέσω email/SMS. Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης εκπρόσωποι φορέων των ιατρών και των φαρμακοποιών, αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς σχολίασαν τα ανοιχτά ζητήματα της ηλ. συνταγογράφησης και έλαβαν απαντήσεις από τα στελέχη της ΗΔΙΚΑ. Οι ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ηλεκτρονικά, θα απαντηθούν συνολικά και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ.

Τις δύο ημέρες του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν έγκριτους επιστήμονες που περιέγραψαν την αναγκαιότητα και λειτουργία του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη, ανέφεραν τις αναγκαίες κωδικοποιήσεις για την υγεία, παρουσίασαν διεθνή πρότυπα –μεταξύ των οποίων των προφίλ ολοκλήρωσης του φορέα ΙΗΕ που ενσωματώθηκαν από την ΕΕ στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, του προτύπου δημιουργίας κλινικών εγγράφων κατά HL7 CDA και του προτύπου ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου υγείας του HL7 (ISO/HL7 10781:2009: HL7 Electronic Health Record-System Functional Model) και αναφέρθηκαν στις προοπτικές για το μέλλον.

Παρουσιάστηκαν μεγάλα έργα σε εξέλιξη, τα οποία αφορούν τη διασυνοριακή συνταγογράφηση και τον συνοπτικό φάκελο ασθενούς, τα μητρώα ασθενών, αλλά και επιτυχημένες εφαρμογές, όπως το παράδειγμα της κάρτας υγείας της Αυστρίας. Όσον αφορά τις εφαρμογές ανάλυσης και διαχείρισης ιατρικών δεδομένων ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις των συστημάτων που εφαρμόζουν ο ΕΟΠΥΥ, ο αντίστοιχος οργανισμός της περιφέρειας της Βενετίας, αλλά και το σύστημα του Business Intelligence του Υπ. Υγείας. Η φαρμακευτική βιομηχανία (ΣΦΕΕ, EFPIA), οι ιατροί αλλά και ο ΕΟΠΥΥ συναντήθηκαν σε μια συζήτηση για την αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων (big data) και την ανταλλαγή των ηλεκτρονικών στοιχείων υγείας μεταξύ τους.

Πώς οι εφαρμογές ηλ. υγείας και συστήματα χρησιμοποιούνται στην καθ' ημέρα κλινική πράξη και στη φροντίδα των ασθενών σε διάφορους τομείς παρουσίασαν κλινικοί ιατροί με ειδικότητες που ξεκινούσαν από την παιδιατρική, την πνευμονολογία, τη γυναικολογία έως και τη νευρολογία-ψυχιατρική. Συστήματα που συμβάλλουν στην παρακολούθηση ασθενών που πάσχουν από ΧΑΠ ή άνοια, στην πρόληψη της υπερβαρότητας-παχυσαρκίας ή στην πρώιμη ανίχνευση της νοητικής έκπτωσης, ή παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή ανακουφιστική φροντίδα σε ογκολογικούς ασθενείς. Ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε στο Workshop που οργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA) για τα μέλη του, ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα του δικτύου.

Το eHealth Forum με σκοπό να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις πηγές χρηματοδότησης της καινοτομίας -όπου εντάσσονται ερευνητικά προγράμματα και έργα ηλεκτρονικής υγείας- φιλοξένησε ομιλητές από τους αρμόδιους φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ο ΣΕΒ-EkinisiLab. Το σκεπτικό και οι απώτεροι στόχοι χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Horizon 2020 και οι υποκατηγορίες του, τα έργα που έχουν προκηρυχθεί ή πρόκειται να ανακοινωθούν άμεσα, αλλά και η διαδικασία ωρίμανσης των επιχειρηματικών ιδεών αναλύθηκαν στη σχετική συνεδρία.

Έλληνες ομιλητές αλλά και ομιλητές από ευρωπαϊκές χώρες τίμησαν με την παρουσία τους το eHealth Forum 2015: από την Αυστρία, o Dr Clemens Auer, Γεν. Διευθυντής του Ομοσπονδιακού Υπ. Υγείας, από τη Γαλλία, η Karima Bourquard, IHE Europe, από την Ιταλία, ο Claudio Saccavini, Consorzio Arsenal.IT, από τη Σουηδία, ο Γενικός Διευθυντής της EFPA, Richard Bergström κ.α. Μέσω τηλεδιάσκεψης έκαναν παρεμβάσεις διακεκριμένες προσωπικότητες στον χώρο της ηλ. υγείας: ο George Crooks, NHS 24 – Scottish Centre for Telehealth & Telecare, o Brian O'Connor, European Connected Health Alliance Chair, Alpana Mair, Dep. Chief Pharmaceutical Officer, Scottish Government, Josep Roca, Professor, Hospital Clinic-IDIBAPS, κ.α.